NTS Drachten - nieuwe fabriek

Nieuwe fabriek voor NTS Norma Drachten

NTS Norma Drachten

Na eerdere projecten succesvol gerealiseerd te hebben in Eindhoven en Nijmegen, mogen we ook in Drachten aan de slag voor NTS Norma.

NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier, die complete mechatronische systemen ontwerpt, produceert en samenstelt. Op dit moment zitten ze nog op een oude locatie, maar willen graag naar een nieuwe locatie met een zwaar geconditioneerde fabriek. Aan Acuro de taak om NTS Norma in alle opzichten te ontzorgen. Vanaf ontwerp, prijsvorming, bouwbegeleiding en oplevering tot aan de nazorg.

Op dit moment zitten we in de prijsvormingsfase en de begrotingstoetsing. De constructieve en bouwkundige werken zijn uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

Parallel aan deze ontwikkelingen loopt de bouwvergunningsprocedure. Idealiter gaan we medio juli van start zodat we de nieuwe fabriek eind 2023 kunnen opleveren.

Het bouwteam bestaat uit een samenwerking met NTS-Norma Drachten, SUAR Eindhoven, 2Architecten en Tielemans. Acuro is hierin betrokken en verantwoordelijk voor de professionele aansturing van het voorbereidings- & realisatietraject van dit nieuwbouwpand.

4 jaar ontwikkeling levert een bijzonder gebouw voor de gemeenschap op

Wij hebben de afgelopen jaren, in opdracht van Gemeente Horst aan de Maas, hard gewerkt aan de revitalisering van sociaal-cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. In maart 2021 is de bouw officieel opgeleverd en is gestart met de inrichting van het gebouw. Het gebouw zal vanaf 1 mei 2021 worden opgeleverd voor de exploitatie ervan. Met onze projectmanagers Ben Koks en Roland Simons kijken we terug op het verloop van het gehele bouwproces, waar zij zo’n 4 jaar aan hebben bijgedragen.

Verschillende gebruikers die samenkomen

’t Gasthoês is een gebouw waar kunst, dans, cultuur, muziek en literatuur samenkomt. Zo heeft het gebouw een prachtige theaterzaal met bijzondere technieken voor een brede invulling van de programmering. In de zaal staat bijvoorbeeld een verrijdbare tribune. Zo kan de theaterzaal eenvoudig worden omgebouwd naar een ruime concertzaal. Bij binnenkomst wordt de bezoeker ondergedompeld in de fijne sfeer van de ruime horecagelegenheid en worden zij uitgenodigd om de direct aanliggende bibliotheek te bezoeken. Het lokale radiostation vestigt zich waarschijnlijk ook in het gebouw en kun je live aan het werk zien vanuit de mooie entreehal. Het gebouw huisvest veel gebruikers. Zo zijn er veel lokale verenigingen die het pand betrekken als hun thuisbasis. Denk hierbij aan de biljart-, bridge-, hobby-, muziekverenigingen en koren.

Roland: “Wat de ontwikkeling van dit gebouw zo bijzonder maakte was het betrekken van al deze gebruikers in het project. Ik ben met alle verenigingen en partijen in gesprek geweest om de huisvestingsbehoeften te inventariseren en deze op een passende manier te vertalen naar de invulling van het gebouw. Het mooie van dit proces was dat we met alle betrokkenen een heel fijn en open contact hadden waarin iedereen werd gehoord. Door de fijne samenwerking stonden alle neuzen dezelfde kant op. Vooral dit voortraject is bepalend geweest voor de invulling en herontwikkeling van ’t Gasthoes’.

Van plan naar bouw

Na alle voorbereidingswerkzaamheden, van planontwikkeling, tekeningen, vergunning en aanbesteding, kon in 2018 worden gestart met de omvangrijke verbouwing. De gemeente Horst aan de Maas heeft bewust gekozen om met lokale bouwpartners samen te gaan werken. Het bouwteam bestond uit Wijnen Bouw als bouwkudig aannemer, Elektro van Berlo als elektrotechnisch installateur en Van Tilburg Energie Design als water- en energie-installateur. In deze fase heeft Ben Koks de regisseursrol op zich genomen en trad hij uit naam van de gemeente Horst aan de Maas op als bouwteambegeleider.

Ben: “Omdat zoveel verschillende gebruikers het gebouw gaan betrekken hebben we te maken met veel verschillende wensen en eisen. Daarnaast hadden we te maken met veel verschillende partijen die bij de verbouwing betrokken waren. Denk hierbij aan interieurbouwers en een theater- en podiumadviseur. Mijn rol was om deze eisen en wensen overzichtelijk te hebben, te kijken naar de haalbaarheid ervan en deze dan vervolgens met de verschillende uitvoerende partijen af te stemmen voor de realisatie. Zaken zoals stopcontact- en lichtpunten dienen natuurlijk zo efficiënt mogelijk geplaatst te worden.  Er was een goede samenwerking tussen het bouwteam en al andere betrokken partners”.

Ben nam het voortouw in de communicatie tussen het bouwteam en de nieuwe directeur van ’t Gasthoês, Janneke Rijksen. “Mijn doel was om alle communicatie in goede banen te leiden, onduidelijkheden te voorkomen en om natuurlijk een tijdige en correcte oplevering te bewerkstelligen. Dat is gelukt”.

Een bijzonder gebouw als resultaat

Op 1 mei 2021 wordt het gebouw opgeleverd en kan de exploitatie van start gaan (voor zover de huidige maatregelingen dit uiteraard toelaten). Voor Ben en Roland is dit een project om niet snel te vergeten. Enerzijds vanuit procesmatig oogpunt, met de vele betrokkenen. Anderzijds om zo’n mooi historisch gebouw nieuw leven in te blazen en zo’n prachtig resultaat neer te zetten waar alle inwoners van Horst en omgeving van kunnen gaan genieten. “Het is écht een modern gebouw geworden waarin de oude elementen en karakteristieke eigenschappen zijn behouden. Die vooraf vastgestelde uitdaging hebben we zeker gerealiseerd. Dit gebouw vertelt een verhaal en nodigt mensen uit om binnen te komen”, sluit Roland af.

De Bunders - Verdi

Nieuwe basis voor De Bunders – Verdi

Samen werken aan ontwikkeling

Soms is het tijd voor een nieuw gebouw. Zo ook voor basisschool De Bunders – Verdi in Veghel. De basisschool staat er al sinds 1977 en is na 40 jaar toe aan vernieuwing. Het oude schoolgebouw is gedateerd en aan vervanging toe. Daarom is, in overleg met de gemeente, besloten om met nieuwbouw tot passende huisvesting te komen die voldoet aan de hedendaagse eisen. Eén van die eisen is dat De Bunders zich graag wil ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Hierdoor is er, naast de basisschool, ook plek voor een volledige peuterspeelzaal en kinderopvang.

In dit mooie project hebben wij de taak als project- en bouwmanager. Hierbij beheren wij het totale pakket, waardoor de opdrachtgever in alles ontzorgt wordt. Acuro is de spin in het web als het aankomt op alle ontwikkelingen met betrekking tot de bouw. Op deze manier kan de opdrachtgever zich bezighouden met zijn specialisme: onderwijs.

Op dit moment zijn we bezig met de bouwvergunningen en het uitzoeken van de juiste aannemers en installateurs. Daarnaast zijn we aan het doorontwerpen naar het definitieve ontwerp. Afhankelijk van het onderzoek ‘flora en fauna’ op het nieuwbouwkavel, hopen we begin 2023 te kunnen starten met de bouw. De opleverdatum dient nog nader vastgesteld te worden in relatie tot de uitkomst van het flora en fauna onderzoek.

In samenwerking met Acuro kan het ontwerp, dat De Bunders – Verdi voor ogen heeft, worden gerealiseerd. Dit doen we met een team van specialisten. De architect op het project is KDV Architecten, de installatieadviseur is Sweegers & de Bruyn en de constructeur Vervest Constructeurs. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente en de directeur van de Verdi groep en zijn leerkrachten. Zij hebben grote inspraak in het ontwerpproces.