Herontwikkeling van ‘Het Klooster’ in Nuenen

Een belangrijke ontmoetingsplaats

Al enkele jaren werkt de gemeente Nuenen aan een plan voor een grote verbouwing en de exploitatie van Het Klooster. Wij verzorgen namens de gemeente Nuenen het projectmanagement voor deze verbouwing. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Hierna verzorgen wij de begeleiding bij de vergunningsaanvraag en aanbesteding. Naast het projectmanagement nemen wij ook het brandveiligheidsadvies voor onze rekening.

Het doel is om ‘Het Klooster’ te transformeren van een gecompartimenteerd verzamelgebouw naar een bruisende en uitnodigende plek voor de inwoners van Nuenen, met verschillende ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten. In het gebouw worden clubs en verenigingen gehuisvest die hier voorheen ook al gevestigd waren. Daarnaast komen er o.a. een bibliotheek, horecagelegenheid en theater.

‘Het Klooster’ zal een belangrijke ontmoetingsplaats voor Nuenen gaan vormen, met (op termijn) de toegangspoort naar de kloostertuin, dat een onderdeel vormt in de realisering van het gebiedsontwikkelingsplan van ‘De wereld van Van Gogh’. Dat is een plan van de gemeente waarin de historie en cultuurhistorische waarde rondom het leven van Vincent van Gogh meer zichtbaar worden gemaakt.

Project details

Opdrachtgever Gemeente Nuenen
Projecten Transformatie Klooster Nuenen
Activiteiten Projectmanagement
Periode september 2019 tot heden
Trefwoorden Bouwmanagement, Cultuur, Kantoren, Leisure

Een project van

Sascha Jost
Bouwmanager