Kernwaarden

kernwaarden2023-05

Doelgericht
zonder doel geen risico

Onze doelgerichte benadering vertaalt zich in praktische maatregelen en voorzieningen. In onze opdrachten stellen wij een plan op, waarin wij de vraag van de opdrachtgever uitwerken en duidelijke resultaatafspraken opstellen met zicht op kansen en risico’s.

Verantwoord
verzorgend en grenzen stellend

Wij verbinden beleidsmakers, verzekeraars en organisaties om tot een gemeenschappelijk acceptabel risico te komen, die ook door de betrokkenen als zodanig wordt ervaren.
Gedurende het hele project luisteren we naar en staan we naast onze opdrachtgevers. Uw wensen staan hierin altijd centraal.

Inspirerend
goed voorbeeld doet volgen

Wij creëren waarde dwars door organisatiegrenzen heen, waarbij we kiezen voor een verbindende manier van samenwerken. Door zelf open te staan voor en te leren van de omgeving, zijn wij trendsettend en komen we samen tot het beste resultaat op het gebied van brandveiligheid en huisvesting.

Lerend
verandering komt voort uit nieuwsgierigheid!

Samen leren is voor ons de kern, je hebt anderen nodig om te groeien. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en koesteren tegelijkertijd de bestaande cultuur waarbinnen we werken.

Historie

Onze naam

Sinds 1 januari 2022 hebben Incendio en Altavilla hun krachten gebundeld in een nieuwe organisatie; Acuro. Acuro komt voort uit de twee bedrijfsnamen. De ‘A’ van Altavilla en de ‘O’ van Incendio zijn gebruikt om ‘cur’ – de zorg voor medewerkers en klanten – aan elkaar te binden. Want verbinden versterkt.