Bouwregie

Wij vertalen huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. Zowel integraal bouwprojectmanagement als delen daarvan. Onze bouwmanagers verzorgen het eerste voorbereidingsmoment tot aan de uiteindelijke realisatie van alle projectfases.

Onze bouwmanagers zijn gedreven projectmanagers aan wie u met een gerust hart uw bouwproject kunt toevertrouwen. In elk project streven wij naar een optimaal resultaat in termen van tijd, geld en kwaliteit. Daarom houden wij van korte lijnen en een nauwe samenwerking binnen het hele bouwteam. Dit resulteert in een duidelijk overzicht en een beheerst bouwproject.

Gedurende het hele bouwproject luisteren en staan we naast onze opdrachtgevers. Uw wensen staan hierin altijd centraal. Op deze manier werken we samen toe naar het gewenste eindresultaat die aan alle eisen van u als opdrachtgever voldoet. Uiteraard zijn we op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de bouw.

Faseren

Faseren

Voordat het bouwproject van start gaat, bepalen wij duidelijk de verschillende fases in het project. Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun bijdragen tijdig en correct leveren. Hier maken ook de vergunningprocedures onderdeel van uit.

Beslissen

Beslissen

Een goede fasering maakt stapsgewijze besluitvorming mogelijk. Na iedere fase in het bouwproces leggen wij een beslisdocument voor. Eventuele afwijkingen bespreken we en waar nodig sturen we het project bij.

Beheersen

Beheersen

Projectbeheersing bestaat uit alle sturende en regelende activiteiten die gericht zijn op een continu planmatig verloop van het project. Hierbij houden wij voortdurend zaken in het vizier zoals Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK).

Overige diensten

Brandveiligheidsadvies

Voor elk brandveiligheidsvraagstuk bieden we de optimale oplossing door onze werkwijze en benadering. Samen kijken we naar verschillende aspecten zoals het beperken van materiële schade en borgen we de bedrijfscontinuïteit. Allemaal voor brandveilige situaties volgens de huidige wetgeving.

Opleiding & training

Wij geloven in het delen van kennis. Daarom verzorgen wij uiteenlopende trainingen en seminars in brandbeveiligingsinstallaties en bouw- en milieuregelgeving. Wij maken hiervoor trainingen op maat die in alle wensen en behoeften voorzien. Door onze jarenlange ervaring passen we de theorie direct toe op uw praktijksituatie.

Onderzoek

Oplossingen en het toepassen van gelijkwaardige veiligheid moeten zijn gestoeld op gefundeerd onderzoek. Vanuit die gedachte besteden we veel aandacht aan het uitvoeren van onderzoek en deelname aan ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s en kenniswerkgroepen. Verworven kennis gebruiken wij als motivatie en ondersteuning in onze adviezen en trainingen.