Wij zijn een projectorganisatie en vertalen huisvestings- en brandveiligheidvraagstukken in klantspecifieke projecten.
Daarnaast gebruiken we onze verworven en gefundeerde kennis in onze adviezen, trainingen en seminars.

Brandveiligheidsadvies

Wij verbinden beleidsmakers, verzekeraars en organisaties om tot een gemeenschappelijk acceptabel brandveiligheidsrisico te komen, die ook door de betrokkenen als zodanig worden ervaren. Onze doelgerichte benadering wordt vertaald in praktische maatregelen en voorzieningen die wij slim en verantwoord implementeren.

Bouwregie

Wij vertalen huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. De projectfasen beheersen wij van voorbereiding tot en met realisatie. Wij luisteren, staan naast onze opdrachtgever en houden hem betrokken bij het project, zodat hij de huisvesting krijgt die past bij de vooraf door hem gedefinieerde vraag.

Opleiding en Training

Verworven kennis moet je delen om het beter tot zijn recht te laten komen. Daarom verzorgen wij uiteenlopende trainingen en seminars op het gebied van huisvestingsvraagstukken en/of brandveiligheid. Niet vanuit een vast opleidingsaanbod, maar op maat gemaakte trainingen naar gelang de wensen en behoefte. Door onze jarenlange ervaring in het geven van trainingen zijn wij uitstekend in staat de theorie direct te vertalen naar praktijksituaties en deze af te stemmen op uw situatie.

Onderzoek

Wij werken vanuit de gedachte dat oplossingen gestoeld moeten zijn op gefundeerd onderzoek. Daarom besteden wij veel aandacht aan het uitvoeren van feitelijk onderzoek en deelname aan ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s en kenniswerkgroepen. Deze kennis gebruiken wij als motivatie en ondersteuning in onze adviezen en trainingen.

Onze aanpak

Initiatieffase

De initiatiefase is de start van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is o.a. het projectresultaat de definiëren en te onderzoeken of het project haalbaar is.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt een voorstelling van het bouwwerk ontwikkeld. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Realisatiefase

In de realisatiefase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd. In deze fase wordt het project zichtbaar.

Beheerfase

Is de fase waarin het pand in gebruik is. In deze fase worden bijvoorbeeld onderhoudsplannen opgesteld en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit voor de instandhouding van het gebouw.

Initiatieffase

De initiatiefase is de start van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is o.a. het projectresultaat de definiëren en te onderzoeken of het project haalbaar is.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt een voorstelling van het bouwwerk ontwikkeld. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Realisatiefase

In de realisatiefase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd. In deze fase wordt het project zichtbaar.

Beheerfase

Is de fase waarin het pand in gebruik is. In deze fase worden bijvoorbeeld onderhoudsplannen opgesteld en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit voor de instandhouding van het gebouw.