Brandveiligheidsadvies

Wij verbinden beleidsmakers, verzekeraars en organisaties om tot een gemeenschappelijk acceptabel brandveiligheidsrisico te komen, die ook door de betrokkenen als zodanig worden ervaren. Onze doelgerichte benadering vertaalt zich in praktische maatregelen en voorzieningen die wij slim en verantwoord implementeren.

In onze opdrachten stellen wij een plan op, waarin wij de vraag van de opdrachtgever uitwerken en duidelijke resultaatafspraken opstellen. 

De mate van brandveiligheid wordt bepaald op basis van de doelstellingen van onze opdrachtgever, de eisen c.q. wensen van de betrokken verzekeraar(s) en het wettelijk kader als absolute ondergrens. Bij de bepaling van de mate van brandveiligheid staan de doelen centraal. Zonder doelen zijn er immers geen risico’s! 

Expertises in brandveiligheid

Doelgerichte brandveiligheid

Doelgerichte brandveiligheid

Elk gebouw vraagt om een specifieke risicogerichte benadering. Op basis van geïnventariseerde realistische risico’s bepalen we maatregelen en voorzieningen op maat. Hiervoor werken we met diverse brand- en simulatiemodellen. Deze toepassing wordt ook wel aangeduid als Fire Safety Engineering.

Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiligheidsinstallaties

Brandbeveiligingsinstallaties omvatten diverse soorten systemen zoals blus-, detectie- en rookbeheersingssysstemen. De toepassing hiervan kan ontstaan om verschillende redenen. Wij verzorgen graag het gehele proces van het vaststellen van de uitgangspunten (UPD), tot certificering en uitvoeringsbegeleiding.
Rookbeheersing, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties VBB:
 • Sprinklerinstallaties
 • Blusschuiminstallaties
 • Sproei-installaties
 • Watermistinstallaties
 • Blusgasinstallaties
 • Blusmonitoren
 • Aerosolinstallaties

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging

 • Brand- en rookcompartimentering
 • Sterkte bij brand
 • Materialisatie

Organisatorische brandveiligheid

Organisatorische brandveiligheid

 • Veilig vluchten
 • Regelgeving
 • BHV
 • Human element

Implementatie

Implementatie

 • Brandbeveiligingsinstallaties
 • Passieve brandbeveiliging
 • Organisatorische  brandbeveiliging

Compliance

Compliance

 • Bouwregelgeving
 • Milieuregelgeving
 • Waarborging

Overige diensten

Bouwregie

Wij vertalen huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. Zowel integraal bouwprojectmanagement als delen daarvan. Onze bouwmanagers verzorgen het eerste voorbereidingsmoment tot aan de uiteindelijke realisatie van alle projectfases.

Opleiding & training

Wij geloven in het delen van kennis. Daarom verzorgen wij uiteenlopende trainingen en seminars in brandbeveiligings-installaties en bouw- en milieuregelgeving. Wij maken hiervoor trainingen op maat die in alle wensen en be-hoeften voorzien. Door onze jarenlange ervaring passen we de theorie direct toe op uw praktijksituatie.

Onderzoek

Oplossingen en het toepassen van gelijkwaardige veiligheid moeten zijn gestoeld op ge-fundeerd onderzoek. Vanuit die gedachte besteden we veel aandacht aan het uit-voeren van onderzoek en deelname aan ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s en kenniswerkgroepen. Ver-worven kennis gebruiken wij als motivatie en ondersteuning in onze adviezen en trainingen.