De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Acuro B.V., niet toegestaan. Acuro
B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Acuro B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van
virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of
tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan
u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te
retourneren.

Op al onze diensten is de ‘De Nieuwe Regeling’ DNR 2011 van toepassing. Deze
regeling is hier te downloaden en kan op verzoek worden toegezonden.