Vier nieuwe afstudeerders gestart

In februari zijn er weer vier nieuwe studenten bij acuro gestart. Mink, Amber, Dennis en Fleur stellen zich voor:

Mink: “Als student Technische Bedrijfskunde loop ik momenteel stage bij acuro, waar ik twee weken geleden ben gestart. Mijn stage richt zich op voorkomen van fouten bij bouwkundige projecten. Hoewel ik een andere studie volg dan mijn mede stagiairs, voel ik me hier direct thuis. Tijdens mijn kennismakingsgesprek werd de open en vriendelijke sfeer binnen acuro meteen duidelijk. Collega’s staan altijd klaar om te helpen en delen graag hun kennis. Ik ben ervan overtuigd dat deze stage niet alleen bijdraagt aan mijn kennis, maar ook een waardevolle en plezierige ervaring zal zijn.”

Amber: “Begin februari ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij acuro.  Ik volg de opleiding integrale veiligheidskunde (IVK) op de Hogeschool Utrecht. Ik ga mij het komende jaar verdiepen in de overstap van regelgericht werken naar risicogericht werken. Wat ik het leukste vind aan acuro is de bedrijfscultuur binnen de organisatie. Iedereen staat open voor een leuk gesprek of een potje pingpong, maar ook voor vragen over je onderzoek. Zo is de afwisseling tussen serieus werken en ontspanning goed. Op kantoor heerst er een professionele maar ook gezellige werksfeer. Ik kijk met veel plezier uit naar aankomend jaar.”

Dennis: “Als student Forensisch Onderzoek aan Saxion in Enschede, sta ik momenteel aan de start van mijn afstudeertraject bij acuro. De focus van mijn onderzoek ligt op het in kaart brengen van ontbrandingsfactoren en het verwachte brandverloop voor de toepassing van zonnepanelen op grote industriële daken en constructies. Wat het extra leuk maakt, is de bedrijfscultuur bij acuro. Hier heerst een ontspannen en open sfeer, waardoor mijn afstudeeravontuur niet alleen leerzaam, maar ook gewoon heel gezellig is.”

Fleur: “Midden februari ben ik aan mijn afstudeerstage bij acuro begonnen. Deze stage is voor de afronding van mijn opleiding Forensisch Onderzoek aan het Saxion te Enschede. Gedurende mijn afstuderen zal ik onderzoek doen naar het PFAS-vrij maken van de leidingen in verschillende blusschuimsystemen. Deze week heb ik al goed de sfeer bij acuro kunnen proeven en dat bevalt erg goed. Iedereen doet zijn/haar eigen dingen, maar toch is iedereen erg betrokken bij elkaars projecten en onderzoeken. Naast het serieuze werk is er gelukkig ook tijd voor hier en daar een luchtig praatje over iets totaal anders dan het werk, of een lekker potje pingpong!”

Wil je ook afstuderen bij Acuro? Neem contact op via info@acuro.nl.

Stadhuistoren Eindhoven

Analyse brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren te Eindhoven

Op verzoek van Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft acuro de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren in Eindhoven beoordeeld. Op basis van een realistisch brandscenario zijn twee verdiepingen van de Stadhuistoren beoordeeld. Als gevolg van deze analyse kon de staalconstructie met beperkte brandwerende voorzieningen worden uitgevoerd. Hierdoor konden er kostenbesparingen en uitvoeringstechnische voordelen behaald worden. Ten slotte hebben wij alle uitgevoerde werkzaamheden aan de staalconstructie beoordeeld in het kader van de geldende brandveiligheidseisen.
Bij de analyse hebben we gebruik gemaakt van het fysisch brandmodel en hebben we een CFast-model (zonemodel) opgezet. Een fysisch brandmodel resulteert in een beter bij het gebruik passend brandverloop dan wanneer de standaard prestatie-eisen uit het Bouwbesluit worden gevolgd.
Dankzij het CFast-model is het mogelijk om de invloed van de brand op de omgeving inzichtelijk te maken. Op basis hiervan is de optredende thermische belasting op de staalconstructie bepaald. Dit houdt in dat de temperaturen waaraan de staalconstructie wordt blootgesteld, worden berekend in een aantal maatgevende brandscenario’s. Deze optredende temperaturen zijn daarna vergeleken met de temperatuur die de staalconstructie maximaal kan verdragen zonder te bezwijken (de kritieke staaltemperatuur). Met deze rekenresultaten is het aannemelijk gemaakt dat de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren gelijkwaardig is aan de standaard eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Bedrijfsverplaatsing NTS Eindhoven

Combimetaal

Bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven heeft acuro samengewerkt met SUAR Eindhoven. De bedrijfsverplaatsing van NTS CombiMetaal vanuit Bergeijk naar de nieuwe campus was één van de te nemen stappen. Het ontwerp van de campus is gemaakt door 2architecten en werd samen met bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro leverde hiervoor de bouwmanagers en voerde de regie.

NTS Campus

NTS heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente eerstelijns toeleverancier voor het ontwikkelen, maken en assembleren van complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers. NTS CAMPUS in Eindhoven biedt een werkplek met een efficiënt bedrijfs- en productieproces en goede algemene faciliteiten voor vergaderen, lunchen, parkeren en ontspannen.

Brandveiligheid

Wij hebben tijdens het ontwerpproces ook geadviseerd over de brandveiligheid van het gebouw. Dit heeft geresulteerd in een rapportage brandveiligheid, inclusief een NEN 6060-rapportage en een PvE voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dankzij de NEN 6060-rapportage was het voor NTS Combimetaal mogelijk om grote bedrijfscompartimenten te realiseren.

NTS Precision

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. De eerste stap van deze campusontwikkeling was de bedrijfsverplaatsing van NTS Precision vanaf de Esp te Eindhoven naar de nieuwe campus. 2architecten heeft het ontwerp gemaakt en samen met Bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro heeft hierbij de bouwmanagers geleverd en de regie gevoerd.

NTS Campus

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. Hier brengt NTS een groot deel van haar activiteiten samen om de synergie van de diverse bedrijfsonderdelen te stimuleren. Verplaatsingen vanuit de Esp in Eindhoven en ook vanuit Bergeijk waren onderdeel van het creëren van de NTS Campus. De eerste projecten vanuit deze campusontwikkeling zijn inmiddels uitgevoerd.

Bouw grootste uitbreiding Attractiepark Toverland

In 2018 werd Attractiepark Toverland anderhalf keer zo groot. Over een oppervlak van zeven hectare werd een nieuw entreegebied en een nieuw themagebied gerealiseerd. In het themagebied staan een tweetal grote attracties centraal: een sensationele Wing Coaster en een magische boatride.
Acuro heeft de voorbereidingsfase en de vergunningaanvraag verzorgd, zodat deze uitbreiding daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kon worden.
Voor meer informatie over deze uitbreiding, kijk op 2018.toverland.com

Acuro heeft het proces- en projectmanagement uitgevoerd voor de uitbreiding van een buitengebied ‘de Magische Vallei’ van attractiepark Toverland. Het buitengebied van circa 4,5 ha omvat verschillende attracties (Djengu River, Dwervelwind, Coco Bolo, Tolly Molly, enz.), veel waterrecreatie en horeca/verkooppunten. Dit gebied is volledig gethematiseerd waardoor er een nieuwe wereld binnen Toverland is ontstaan.

Nieuwbouw voor Vanderlande Industries

Sinds 2014 heeft acuro voor Vanderlande diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd. In veel gevallen waren we betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg van het project. Naast projectmanagement hebben we meermalen ook zorggedragen voor het brandveiligheidsadvies.

Vanderlande is een internationaal opererende onderneming die transportsystemen voor interne logistiek levert. De hoofdvestiging bevindt zich in Veghel.

Vanaf 2014 is acuro al actief voor Vanderlande in Veghel Samen met partijen als Van de Ven, Van Wijnen, Van de Beeten, Hoppenbrouwers Techniek en Van der Horst aannemers en EZ Park realiseerden we onder andere Gebouw 50, verschillende parkeergarages, het bedrijfsrestaurant, de Academy en Gebouw 60.

Gebouw 50

Periode: 2014 – 2016
Voor het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande, Gebouw 50, heeft acuro het ontwerp- en bouwproces begeleid. Dit deden wij vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg van het project. Het nieuwe hoofdgebouw is circa 20.000 m2 groot, verdeeld over 9 bouwlagen en is Breaam Excellent gecertificeerd. Ook hebben wij voor dit gebouw de brandbeveiligingsconcepten opgesteld en uitgewerkt in concrete voorzieningen.

Nieuwbouw en uitbreiding parkeergarages

Periode: 2014 – 2017
Met de komst van Gebouw 50, het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande, vielen er zo’n 200 parkeerplekken weg van het huidige terrein. Hiervoor is in vier maanden tijd een standaard parkeergarage met 576 parkeerplaatsen gerealiseerd (P1).

Na 3 jaar hebben wij de noodzakelijke uitbreiding van deze parkeergarage begeleid, tot circa 1200 parkeerplaatsen. Deze tweede parkeergarage (P2) is in juni 2017 opgeleverd.
De derde parkeergarage (P3) is in 2021 opgeleverd, biedt ruimte aan 381 voertuigen en vormt het sluitstuk tussen de bestaande delen van de parkeergarages. Door middel van rijwegen op de bovenste lagen wordt de verbinding gevormd met de bestaande parkeergarages P1 en P2.

In dit nieuwe gedeelte van de parkeergarage is er geen eerste verdiepingsvloer geplaatst, waardoor er een vrije ruimte beschikbaar was voor het realiseren van een extra bedrijfshal van liefst ca. 4.000 m2 om het productieproces van Vanderlande te optimaliseren.
De bouwlocatie was voorheen een logistieke buitenruimte van de nabijgelegen fabriek. De garage P3 werd tussen twee bestaande fabrieksgebouwen in gebouwd, wat een logistieke uitdaging voor realisatie met zich meebracht. Voor dit gebouw hebben wij eveneens het brandveiligheidsadvies verzorgd. De gehele parkeergarage P3 is voorzien van een sprinklerinstallatie.

De idee- en engineeringfase is in april 2019 gestart. Hierna is de realisatie van de bouw in gang gezet, welke in april 2020 is opgeleverd. Door goed gestroomlijnd projectmanagement en ervaring met dit soort gebouwen hebben wij bijgedragen aan een snelle realisatie van ongeveer één jaar.
De bedrijfshal is inmiddels definitief ingericht door de Vanderlande en in gebruik genomen.

Nieuw bedrijfsrestaurant

Periode: 2014 – 2016
Ook de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsrestaurant van Vanderlande mocht acuro begeleiden: van ontwerpfase, het gehele bouwproces inclusief interieur en tuinontwerp tot en met de aanleg van de tuin. Bovendien hebben we voor het bedrijfsrestaurant de brandveiligheidsconcepten en een advies voor de sprinklerinstallatie geleverd. Het oude bedrijfsrestaurant is volledig gestript en is vervolgens opnieuw opgebouwd en verder uitgebreid met circa 500 m2. De gehele uitstraling, zowel van binnen als van buiten, is vernieuwd.

Platform Innovation Centre

Periode: 2015 – 2016
Acuro is eveneens betrokken geweest bij de bouw van het platform binnen het bestaande Innovation Centre van Vanderlande. Dit platform heeft een oppervlakte van 600 m2, verdeeld over twee verdiepingen. De ruimte is bedoeld om bezoekers, vanuit het nieuwe hoofdgebouw via de sluis, te ontvangen voor een verdere rondleiding door het Innovation Centre. Dit project heeft acuro in samenwerking met Van der Horst Aannemers, Hoppenbrouwers en Kuijpers uitgevoerd.

Academy

Periode: 2016 –2018
In 2016 is gestart met het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw voor de Academy, op het eigen terrein. Ook hier heeft acuro Vanderlande Industries begeleid van initiatieffase tot oplevering. In dit Academy gebouw vinden interne en externe opleidingen van Vanderlande plaats.
Samen met Van der Horst aannemers en Hoppenbrouwers Techniek, is het project Vanderlande Academy opgeleverd. Op woensdag 23 januari 2019 vond de officiële opening plaats.

Modernisatie Gebouw 1

Periode 2018
Om tussentijds meer medewerkers en grote projectteams te kunnen huisvesten heeft acuro de modernisering van het oorspronkelijke hoofdgebouw begeleid. gemoderniseerd zodat dit weer voldeed aan de huidige eisen. Na verbouwing en modernisatie konden hier circa 220 medewerkers gehuisvest worden.

Campusbeveiliging

Periode 2017 – 2019
In dit project heeft acuro Vanderlande begeleid met het verhogen van de safety en security van de Campus. Dit hebben we gedaan door diverse beveiligingsinstallaties aan te laten leggen en de verkeersstroom te verbeteren.
De oorspronkelijke ingang is verplaatst en we creëerden een eenrichtingsweg over het terrein voor automobilisten, waarbij kruising met voetgangers wordt geminimaliseerd. Daarnaast is er een nieuwe passerelle aangelegd die de nieuwbouw Academy verbindt met de overige passerelles op het terrein.
Samen met onze bouwteam-partners Van de Beeten en Hoppenbrouwers Techniek is het project succesvol gerealiseerd.

Gebouw 60

Periode 2019 – 2021
Het meest recente project voor Vanderlande Industries is de ontwikkeling van het nieuwe pand Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte. Rondom en onder het gebouw is een parkeergarage gerealiseerd. Op het dek van deze parkeergarage bevindt zich een prachtige tuin met sportveld en hardloopbaan.
Ook in dit project verzorgde acuro het projectmanagement vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg. Het gebouw is energie- en CO2 neutraal en heeft een BREEAM Outstanding score. Daarnaast is het brandveiligheidsadvies, met een UPD sprinklerinstallatie en een PVE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, door acuro uitgevoerd. Gebouw 60 is in het najaar van 2021 succesvol opgeleverd.

Hoogstapelmagazijn te Veghel

Periode 2021 – 2023
Na de sloop van gebouw 5 en gedeeltelijjk gebouw 1 ontstond de mogelijkheid om de bestaande bedrijfshal uit te breiden met een vol geautomatiseerd warehouse systeem (een hoogbouw pallet systeem, een Adapto shuttle systeem een aantal AGV en conveyor systeem), “Factory warehouse renewal”.

In dit nieuwe warehouse wordt na ontvangst alles volledig automatisch opgeslagen in de “Highbay” en “Adapto”. Tevens gaat dit nieuwe warehouse als showroom functioneren, waar Vanderlande de nieuwste technieken aan haar klanten kan tonen.

Vanuit acuro dragen wij hierbij zorg voor het projectmanagement en brandveiligheidsadvies. Een mooi vervolg op de jarenlange samenwerking tussen beide partijen.

Dortmund Duitsland

Periode 2021 – 2022
Voor de nieuwe huisvesting van Vanderlande Dortmund heeft acuro het bouwmanagement van het gehele inbouwpakket, losse inrichting en restaurant verzorgd. Omdat Vanderlande de eerste huurder werd in dit destijds nog te ontwikkelen pand was er nog voldoende inspraak om er een maatwerk gebouw van te maken. In totaal zijn er circa 330 werkplekken gerealiseerd. Het kantoorgebouw is in juli 2022 in gebruik genomen.

Nieuwbouw Van Berkel Groep

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft haar huidige kantoor en 2 werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Acuro heeft Van Berkel in het ontwerptraject en de realisatie van dit nieuwe hoofdkantoor begeleidt en de onderhoudswerkplaats op een totaal terrein van meer dan 5 hectare. het project is in 2022 opgeleverd.

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft het hoofdkantoor en twee werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Na twee jaar van voorbereiding is in september 2020 gestart met de bouw. We hebben voor Van Berkel de bouwregie gevoerd over alle disciplines, tevens ook de brandveiligheidsadvisering verzorgt.

Bouwbedrijf Peters en Staalbouw Hendriks zorgde voor de vakkundige uitvoering. Acuro regisseerde het bouwproces van A tot Z.

Uitbreiding Basisschool Maria ter Heide

Realisatie:
Op donderdag 9 februari 2023 werd het nieuwe, verbouwde deel van de Maria ter Heide school heropend. Na een verbouwing van ongeveer een half jaar waarin 200 m2 extra ruimte is gecreëerd, kon de school eindelijk gebruik maken van de nieuw aangebouwde delen.

Acuro heeft in dit project opdrachtgever Verdi onderwijs ondersteund in de bouwregie en realisatie van twee nieuwe lokalen, een directiekantoor en de uitbreiding van de teamkamer. Door deze verbouwing zijn er in het bestaande deel twee ruimtes vrijgekomen die nu kunnen worden gebruikt als leerruimte voor de leerlingen.

Dankzij de inspanning van alle betrokken partijen heeft men er voor kunnen zorgen dat de leerlingen tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder hebben ondervonden van het bouwproject.

De school werd feestelijk heropend door een leerling, een juffrouw en een wethouder die op 9 februari samen het lintje mochten doorknippen.

Update:

Op 10 oktober mochten verschillende leerlingen van de Maria ter Heide school helpen bij het leggen van de eerste steen. De school is na haar zes jarige bestaan al toe aan verschillende uitbereidingen om de leerlingen rustige werkplekken aan te kunnen bieden.

De school begon dit jaar dan ook met het motto: ‘We dragen allemaal een steentje bij aan een fijn schooljaar!”

Lees het volledige artikel van de Stadskrant Veghel hier

1 Oktober:

“Door de sterke aanwas van nieuwe leerlingen is basisschool Maria ter Heide in Mariaheide toe aan meer ruimte. Met deze behoefte is er een plan ontwikkeld waarbij de leerlingen naar school kunnen blijven gaan, terwijl de werkzaamheden kunnen worden gestart. Wij hebben in opdracht van Verdi al meerdere mooie werken mogen realiseren en zijn daarom ook trots om deze samenwerking weer te versterken.”

Naast de gerealiseerde nieuwbouwprojecten, van basisschool de Vijfmaster (Veghel) en toentertijd de nieuwbouw van de Maria ter Heideschool (Mariaheide), zijn wij op dit moment bezig met de nieuwbouwplannen voor Basisschool de Bunders (Veghel) en Basisschool De Kienehoef (Sint-Oedenrode).

In Mariaheide zullen wij met Koppen Bouw en onderhoud, Rooijakkers installatietechnieken en Gabriëls elektrotechniek de handen ineenslaan om de uitbreiding te voltooien.

Dit is pas het begin van dit project.
Wil je meer lezen over de voortgang van dit project?
Vergeet ons dan niet te volgen via onze sociale media kanalen en de website.

NTS Drachten - nieuwe fabriek

Nieuwe fabriek voor NTS Norma Drachten

NTS Norma Drachten

Na eerdere projecten succesvol gerealiseerd te hebben in Eindhoven en Nijmegen, mogen we ook in Drachten aan de slag voor NTS Norma.

NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier, die complete mechatronische systemen ontwerpt, produceert en samenstelt. Op dit moment zitten ze nog op een oude locatie, maar willen graag naar een nieuwe locatie met een zwaar geconditioneerde fabriek. Aan Acuro de taak om NTS Norma in alle opzichten te ontzorgen. Vanaf ontwerp, prijsvorming, bouwbegeleiding en oplevering tot aan de nazorg.

Op dit moment zitten we in de prijsvormingsfase en de begrotingstoetsing. De constructieve en bouwkundige werken zijn uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

Parallel aan deze ontwikkelingen loopt de bouwvergunningsprocedure. Idealiter gaan we medio juli van start zodat we de nieuwe fabriek eind 2023 kunnen opleveren.

Het bouwteam bestaat uit een samenwerking met NTS-Norma Drachten, SUAR Eindhoven, 2Architecten en Tielemans. Acuro is hierin betrokken en verantwoordelijk voor de professionele aansturing van het voorbereidings- & realisatietraject van dit nieuwbouwpand.

De Bunders - Verdi

Nieuwe basis voor De Bunders – Verdi

Samen werken aan ontwikkeling

Soms is het tijd voor een nieuw gebouw. Zo ook voor basisschool De Bunders – Verdi in Veghel. De basisschool staat er al sinds 1977 en is na 40 jaar toe aan vernieuwing. Het oude schoolgebouw is gedateerd en aan vervanging toe. Daarom is, in overleg met de gemeente, besloten om met nieuwbouw tot passende huisvesting te komen die voldoet aan de hedendaagse eisen. Eén van die eisen is dat De Bunders zich graag wil ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Hierdoor is er, naast de basisschool, ook plek voor een volledige peuterspeelzaal en kinderopvang.

In dit mooie project hebben wij de taak als project- en bouwmanager. Hierbij beheren wij het totale pakket, waardoor de opdrachtgever in alles ontzorgd wordt. Acuro is de spin in het web als het aankomt op alle ontwikkelingen met betrekking tot de bouw. Op deze manier kan de opdrachtgever zich bezighouden met zijn specialisme: onderwijs.

Op dit moment zijn we bezig met de bouwvergunningen en het uitzoeken van de juiste aannemers en installateurs. Daarnaast zijn we aan het doorontwerpen naar het definitieve ontwerp. Afhankelijk van het onderzoek ‘flora en fauna’ op het nieuwbouwkavel, hopen we begin 2023 te kunnen starten met de bouw. De opleverdatum dient nog nader vastgesteld te worden in relatie tot de uitkomst van het flora en fauna onderzoek.

In samenwerking met Acuro kan het ontwerp, dat De Bunders – Verdi voor ogen heeft, worden gerealiseerd. Dit doen we met een team van specialisten. De architect op het project is KDV Architecten, de installatieadviseur is Sweegers & de Bruyn en de constructeur Vervest Constructeurs. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente en de directeur van de Verdi groep en zijn leerkrachten. Zij hebben grote inspraak in het ontwerpproces.