Nieuwbouw Van Berkel Groep

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft haar huidige kantoor en 2 werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Acuro heeft Van Berkel in het ontwerptraject en de realisatie van dit nieuwe hoofdkantoor begeleidt en de onderhoudswerkplaats op een totaal terrein van meer dan 5 hectare. het project is in 2022 opgeleverd.

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft het hoofdkantoor en twee werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Na twee jaar van voorbereiding is in september 2020 gestart met de bouw. We hebben voor Van Berkel de bouwregie gevoerd over alle disciplines, tevens ook de brandveiligheidsadvisering verzorgt.

Bouwbedrijf Peters en Staalbouw Hendriks zorgde voor de vakkundige uitvoering. Acuro regisseerde het bouwproces van A tot Z.

Uitbreiding Basisschool Maria ter Heide

Realisatie:
Op donderdag 9 februari 2023 werd het nieuwe, verbouwde deel van de Maria ter Heide school heropend. Na een verbouwing van ongeveer een half jaar waarin 200 m2 extra ruimte is gecreëerd, kon de school eindelijk gebruik maken van de nieuw aangebouwde delen.

Acuro heeft in dit project opdrachtgever Verdi onderwijs ondersteund in de bouwregie en realisatie van twee nieuwe lokalen, een directiekantoor en de uitbreiding van de teamkamer. Door deze verbouwing zijn er in het bestaande deel twee ruimtes vrijgekomen die nu kunnen worden gebruikt als leerruimte voor de leerlingen.

Dankzij de inspanning van alle betrokken partijen heeft men er voor kunnen zorgen dat de leerlingen tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder hebben ondervonden van het bouwproject.

De school werd feestelijk heropend door een leerling, een juffrouw en een wethouder die op 9 februari samen het lintje mochten doorknippen.

Update:

Op 10 oktober mochten verschillende leerlingen van de Maria ter Heide school helpen bij het leggen van de eerste steen. De school is na haar zes jarige bestaan al toe aan verschillende uitbereidingen om de leerlingen rustige werkplekken aan te kunnen bieden.

De school begon dit jaar dan ook met het motto: ‘We dragen allemaal een steentje bij aan een fijn schooljaar!”

Lees het volledige artikel van de Stadskrant Veghel hier

1 Oktober:

“Door de sterke aanwas van nieuwe leerlingen is basisschool Maria ter Heide in Mariaheide toe aan meer ruimte. Met deze behoefte is er een plan ontwikkeld waarbij de leerlingen naar school kunnen blijven gaan, terwijl de werkzaamheden kunnen worden gestart. Wij hebben in opdracht van Verdi al meerdere mooie werken mogen realiseren en zijn daarom ook trots om deze samenwerking weer te versterken.”

Naast de gerealiseerde nieuwbouwprojecten, van basisschool de Vijfmaster (Veghel) en toentertijd de nieuwbouw van de Maria ter Heideschool (Mariaheide), zijn wij op dit moment bezig met de nieuwbouwplannen voor Basisschool de Bunders (Veghel) en Basisschool De Kienehoef (Sint-Oedenrode).

In Mariaheide zullen wij met Koppen Bouw en onderhoud, Rooijakkers installatietechnieken en Gabriëls elektrotechniek de handen ineenslaan om de uitbreiding te voltooien.

Dit is pas het begin van dit project.
Wil je meer lezen over de voortgang van dit project?
Vergeet ons dan niet te volgen via onze sociale media kanalen en de website.

NTS Drachten - nieuwe fabriek

Nieuwe fabriek voor NTS Norma Drachten

NTS Norma Drachten

Na eerdere projecten succesvol gerealiseerd te hebben in Eindhoven en Nijmegen, mogen we ook in Drachten aan de slag voor NTS Norma.

NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier, die complete mechatronische systemen ontwerpt, produceert en samenstelt. Op dit moment zitten ze nog op een oude locatie, maar willen graag naar een nieuwe locatie met een zwaar geconditioneerde fabriek. Aan Acuro de taak om NTS Norma in alle opzichten te ontzorgen. Vanaf ontwerp, prijsvorming, bouwbegeleiding en oplevering tot aan de nazorg.

Op dit moment zitten we in de prijsvormingsfase en de begrotingstoetsing. De constructieve en bouwkundige werken zijn uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

Parallel aan deze ontwikkelingen loopt de bouwvergunningsprocedure. Idealiter gaan we medio juli van start zodat we de nieuwe fabriek eind 2023 kunnen opleveren.

Het bouwteam bestaat uit een samenwerking met NTS-Norma Drachten, SUAR Eindhoven, 2Architecten en Tielemans. Acuro is hierin betrokken en verantwoordelijk voor de professionele aansturing van het voorbereidings- & realisatietraject van dit nieuwbouwpand.

De Bunders - Verdi

Nieuwe basis voor De Bunders – Verdi

Samen werken aan ontwikkeling

Soms is het tijd voor een nieuw gebouw. Zo ook voor basisschool De Bunders – Verdi in Veghel. De basisschool staat er al sinds 1977 en is na 40 jaar toe aan vernieuwing. Het oude schoolgebouw is gedateerd en aan vervanging toe. Daarom is, in overleg met de gemeente, besloten om met nieuwbouw tot passende huisvesting te komen die voldoet aan de hedendaagse eisen. Eén van die eisen is dat De Bunders zich graag wil ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Hierdoor is er, naast de basisschool, ook plek voor een volledige peuterspeelzaal en kinderopvang.

In dit mooie project hebben wij de taak als project- en bouwmanager. Hierbij beheren wij het totale pakket, waardoor de opdrachtgever in alles ontzorgd wordt. Acuro is de spin in het web als het aankomt op alle ontwikkelingen met betrekking tot de bouw. Op deze manier kan de opdrachtgever zich bezighouden met zijn specialisme: onderwijs.

Op dit moment zijn we bezig met de bouwvergunningen en het uitzoeken van de juiste aannemers en installateurs. Daarnaast zijn we aan het doorontwerpen naar het definitieve ontwerp. Afhankelijk van het onderzoek ‘flora en fauna’ op het nieuwbouwkavel, hopen we begin 2023 te kunnen starten met de bouw. De opleverdatum dient nog nader vastgesteld te worden in relatie tot de uitkomst van het flora en fauna onderzoek.

In samenwerking met Acuro kan het ontwerp, dat De Bunders – Verdi voor ogen heeft, worden gerealiseerd. Dit doen we met een team van specialisten. De architect op het project is KDV Architecten, de installatieadviseur is Sweegers & de Bruyn en de constructeur Vervest Constructeurs. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente en de directeur van de Verdi groep en zijn leerkrachten. Zij hebben grote inspraak in het ontwerpproces.

AniCuro Duizel - project

Industrieel erfgoed krijgt nieuw leven

Van eeuwoude fabriek naar moderne dierenkliniek

Al meer dan 100 jaar staat aan de Wolverstraat in Duizel de voormalige Agio fabriek. Het oudste stukje van de fabriek wat na de nieuwbouw van Agio Cigars in 2016 al jaren leeg stond, is in de afgelopen 10 maanden getransformeerd tot een moderne dierenkliniek voor AniCura. Een moderne kliniek met 3 operatiekamers, ruimten met röntgenapparatuur en een CT-scanner en meerdere spreek- en onderzoekskamers.

Belangrijk voor de dierenkliniek was om een knipoog te houden naar wat het ooit was. Zo is de bestaande staalconstructie zichtbaar in de kliniek, wat een mooie en subtiele verwijzing is naar de oude fabriek. Ook is de eerste steen van oprichting, terug verwerkt in het gebouw. Uiteraard in overleg met de familie Wintermans. Zo blijft het oude, significante gebouw intact en is zowel aan de buiten- als binnenkant zichtbaar wat het gebouw ooit is geweest.

In tien maanden is er hard en goed samengewerkt met een lokaal bouwteam om deze metamorfose werkelijk te maken. Afgelopen week is de officiële sleuteloverdracht geweest en vanaf 15 maart zijn de eerste klanten welkom.

Een geslaagd project met een verbluffend resultaat. We mogen deze samenwerking dan ook doorzetten voor de klinieken in Roden en Hillegom. Voor de realisatie van dit project zijn we erg blij met de samenwerking van het adviesteam met 2architecten, Tielemans en Klictet en de drie lokale bouwpartijen bestaande uit P. van Hulst, Aqualon van Zutphen en Van Geffen.

Herontwikkeling van ‘Het Klooster’ in Nuenen

Een belangrijke ontmoetingsplaats

Al enkele jaren werkt de gemeente Nuenen aan een plan voor een grote verbouwing en de exploitatie van Het Klooster. Wij verzorgen namens de gemeente Nuenen het projectmanagement voor deze verbouwing. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Hierna verzorgen wij de begeleiding bij de vergunningsaanvraag en aanbesteding. Naast het projectmanagement nemen wij ook het brandveiligheidsadvies voor onze rekening.

Het doel is om ‘Het Klooster’ te transformeren van een gecompartimenteerd verzamelgebouw naar een bruisende en uitnodigende plek voor de inwoners van Nuenen, met verschillende ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten. In het gebouw worden clubs en verenigingen gehuisvest die hier voorheen ook al gevestigd waren. Daarnaast komen er o.a. een bibliotheek, horecagelegenheid en theater.

‘Het Klooster’ zal een belangrijke ontmoetingsplaats voor Nuenen gaan vormen, met (op termijn) de toegangspoort naar de kloostertuin, dat een onderdeel vormt in de realisering van het gebiedsontwikkelingsplan van ‘De wereld van Van Gogh’. Dat is een plan van de gemeente waarin de historie en cultuurhistorische waarde rondom het leven van Vincent van Gogh meer zichtbaar worden gemaakt.

Snelle realisatie van derde parkeergarage bij Vanderlande

Wij voeren het projectmanagement uit bij de realisatie van de derde parkeergelegenheid en extra bedrijfshal van liefst ca. 4000m2 op het terrein van Vanderlande in Veghel.

Deze parkeergarage (P3) gaat ruimte bieden aan 381 voertuigen en vormt het sluitstuk tussen de bestaande delen van de parkeergarage P1 en P2. Door middel van rijwegen op de bovenste lagen wordt de verbinding gevormd met de bestaande parkeergarages.

In dit nieuwe gedeelte van de parkeergarage is er geen eerste verdiepingsvloer geplaatst, waardoor er een vrije ruimte beschikbaar is voor het realiseren van een bedrijfshal van liefst ca. 4000 m2 om het productieproces van Vanderlande te optimaliseren.

De bouwlocatie was voorheen een logistieke buitenruimte van de nabijgelegen fabriek. De garage wordt tussen twee bestaande fabrieksgebouwen in gebouwd, wat een logistieke uitdaging voor realisatie met zich meebrengt. Voor dit gebouw hebben wij ook het brandveiligheidsadvies verzorgd. De gehele parkeergarage wordt voorzien van een sprinklerinstallatie.

De idee- en engineeringfase is in april 2019 gestart. Hierna is de realisatie van de bouw in gang gezet, welke in april 2020 wordt opgeleverd. Door goed gestroomlijnd projectmanagement en ervaring met dit soort gebouwen dragen wij bij aan een snelle realisatie van ongeveer één jaar.

De bedrijfshal is inmiddels definitief ingericht door de gebruikers en in gebruik genomen.

Succesvolle metamorfose NATO Industrieel Complex in Brunssum

Sinds 2014 zijn wij betrokken bij de geplande verhuizing van de USAG-basis van Schinnen naar Brunssum.

Een gedeelte van het NATO Industrieel Complex (NIC) in Brunssum onderging een metamorfose. In opdracht van Defensie zijn overtollige infra gesloopt, bestaande gebouwen gerenoveerd en nieuwbouw ontwikkeld. Het voormalige opslagterrein voor Amerikaans defensiematerieel is hiermee gereedgemaakt voor de komst van United States Army Garrison (USAG). USAG ondersteunt via deze locatie personeel van het Amerikaanse leger, gestationeerd in Noord-Europa, met huisvesting, eigen winkels en mogelijkheden voor sport, recreatie en studie.

Voor een aantal panden hebben wij het projectmanagement verzorgd, van schetsontwerp tot en met de aanbesteding en voor het hoofdkantoor ook de daarop volgende uitvoering. Daarnaast hebben we het integrale brandveiligheidsplan geleverd met UPD’s sprinkler en PVE’s voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Alle gebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie en op het terrein is nu een centrale watervoorziening aanwezig.

Een van de meeste uitdagende onderdelen binnen dit project was om de Amerikaanse wet- en regelgeving af te stemmen op die van Nederland.

Vanderlande Gebouw 60

Wij voeren voor Vanderlande het projectmanagement uit van de ontwikkeling van het nieuwe kantoor Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte. Tegen het gebouw komt een parkeergarage met on top een mooie tuin.

Wij begeleiden dit project vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg. Het gebouw wordt energie- en CO2 neutraal en heeft een BREEAM Outstanding ambitie. Ook het brandveiligheidsadvies met een UPD sprinklerinstallatie en een PVE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, wordt door ons uitgevoerd.