Verbinden versterkt

Acuro is een projectorganisatie. Zowel op het gebied van huisvestingsvraagstukken als qua brandveiligheid worden klantvraagstukken vertaald in projecten. Bij deze projecten hanteren wij de volgende aanpak:

Faseren: Vooraf bepalen we duidelijk de verschillende fases in het project. Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun bijdragen tijdig en correct leveren.
Beslissen: een goede fasering maakt stapsgewijze besluitvorming mogelijk. Dit proces bewaken wij en zorgen voor de gewenste mate van verslaglegging.
Eventuele afwijkingen bespreken we en waar nodig sturen we het project bij.
Beheersen: Projectbeheersing bestaat uit alle sturende en regelende activiteiten die gericht zijn op een continu planmatig verloop van het project.
Voortdurend houden we de volgende zaken in het vizier: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK).

Deze projecten kunnen in aard en omvang sterk van elkaar verschillen. Het betreft maatwerk op basis van klantspecifieke vraagstukken.

  Brandveiligheidsadvies

  Wij verbinden beleidsmakers, verzekeraars en organisaties om tot een gemeenschappelijk acceptabel brandveiligheidsrisico te komen, die ook door de betrokkenen als zodanig worden ervaren. Onze doelgerichte benadering wordt vertaald in praktische maatregelen en voorzieningen die wij slim en verantwoord implementeren.

  Bouwregie

  Wij vertalen huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. De projectfasen beheersen wij van voorbereiding tot en met realisatie. Wij luisteren, staan naast onze opdrachtgever en houden hem betrokken bij het project, zodat hij de huisvesting krijgt die past bij de vooraf door hem gedefinieerde vraag.

  Opleiding en Training

  Verworven kennis moet je delen om het beter tot zijn recht te laten komen. Daarom verzorgen wij uiteenlopende trainingen en seminars op het gebied van huisvestingsvraagstukken en/of brandveiligheid. Niet vanuit een vast opleidingsaanbod, maar op maat gemaakte trainingen naar gelang de wensen en behoefte. Door onze jarenlange ervaring in het geven van trainingen zijn wij uitstekend in staat de theorie direct te vertalen naar praktijksituaties en deze af te stemmen op uw situatie.

  Onderzoek

  Wij werken vanuit de gedachte dat oplossingen gestoeld moeten zijn op gefundeerd onderzoek. Daarom besteden wij veel aandacht aan het uitvoeren van feitelijk onderzoek en deelname aan ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s en kenniswerkgroepen. Deze kennis gebruiken wij als motivatie en ondersteuning in onze adviezen en trainingen.