MC Slotervaart

MC Slotervaart

Wij zijn sinds 2011 de huisadviseur voor brandveiligheid van het MC Slotervaart. Waar we destijds begonnen met het verhelpen van een brandcompartimenteringsprobleem met betrekking tot de liften, hebben we vandaag de dag een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) voor het MC Slotervaart opgesteld dat op dit moment wordt uitgerold.

In het IPB is een brandbeveiligingsconcept uitgewerkt waarin de toepassing van een automatische sprinklerinstallatie de hoofdrol speelt. Dankzij deze installatie wordt een slimmere brandcompartimentering en hoog brandveiligheidsniveau gerealiseerd.

Op dit moment wordt planmatig invulling gegeven aan het IPB. Wij spelen daarbij de volgende rol:

  • Het verzorgen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, inclusief onderbouwing gelijkwaardige veiligheid.
  • De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen uitgewerkt tot een bestek.
  • Een basisontwerp/uitgangspuntendocument (UPD) en bestek voor de sprinklerinstallatie uitgewerkt.
  • De prijsvorming georganiseerd.
  • Projectadviseur tijdens de realisatiefase

Naast de opdrachten voor het MC Slotervaart hebben we inmiddels ook brandveiligheidsadvies uitgebracht voor de vestigingen MC Lelystad en MC Emmeloord.

Project details

Opdrachtgever MC Slotervaart ziekenhuis
Projecten MC Slotervaart (Amsterdam)
MC Lelystad
MC Emmeloord
Activiteiten Integraal Plan Brandbeveiliging
Brandveiligheidsscan
Onderzoek brandveiligheidsvarianten
Opstellen Uitgangspuntendocument Sprinklerbeveiliging
Periode 2011 - heden
Trefwoorden Zorginstellingen

Een project van

Maarten de Groot
Complexe brandveiligheidsvraagstukken