Nieuwbouw IKC de Bunders officieel ondertekend!

Opdrachtgever, aannemer en installateurs: een driespan dat er samen voor gaat zorgen dat nieuwbouw De Bunders gerealiseerd wordt, startend in de maand mei 2023 en een ingeschatte looptijd tot begin 2024.

Op 16 februari jl. tekende Verdi Onderwijs de realisatieovereenkomsten met de aannemer en installateurs voor de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum De Bunders in Veghel. De bouw van het energie-neutrale gebouw start eind mei 2023. Naast de huisvesting van basisschool De Bunders, biedt het gebouw straks ruimte aan de peuteropvang van Verdi Start en kinder- en buitenschoolse opvang Humankind. Het totale tijdsbestek voor een dergelijk nieuwbouwproces kan soms flink oplopen, de voorbereidingen zijn immers al geruime tijd geleden begonnen. Echter, nu zijn we aangekomen in de fase waarin de start nabij is en alle voorbereidingen en overeenkomsten duidelijk zijn. Dan mag een officieel moment niet ontbreken!
Mark Lepelaars die het complete bouwproces begeleidt heeft er zin in: “Het wordt een prachtig gebouw dat voldoet aan alle eisen. Bouwbedrijf Cornelissen heeft onder meer de nieuwbouw van basisschool de Vijfmaster in Veghel-Zuid naar volle tevredenheid uitgevoerd. Met de firma’s Gabriëls elektrotechniek en installateur Aqualon van Zuthpen hebben we er alle vertrouwen in!”
Paul Meessen, bestuurder van Verdi geeft aan dat het onderwijs op de school de relatie zoekt met het bouwtraject: “Sjoerd Pennings, directeur van De Bunders, gaat samen met zijn team tijdens het hele nieuwbouwtraject educatief inspelen op allerlei aspecten van de bouw. Een mooi voorbeeld daarvan was de sloop van een deel van de oude units aan de Langedonk. Toen werd dat gebruikt om het thema duurzaamheid extra aandacht te geven. In de komende maanden zullen ongetwijfeld meer educatieve, bouw gerelateerde ontwerpen volgen. Iedereen ziet uit naar het nieuwe gebouw!”