Samen brengen we de brandveiligheid in de zorg naar een hoger niveau

In 2016 hebben in de regio Amsterdam zorginstellingen, Brandweer Amsterdam Amstel- land, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam het Convenant Brandveiligheid in de Zorg ondertekend. Het doel hiervan is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de brandveiligheid binnen zorginstellingen. In het kader van dit Convenant is het Amsterdam UMC, locatie VUmc het project Brandveilige Zorg gestart. Acuro B.V. was betrokken bij dit project als brandveiligheidsadviseur.

We nemen je graag mee in de achtergrond van dit omvangrijke project. We hebben een aantal experts geïnterviewd, die ieder vanuit hun eigen rol en perspectief vertellen over het project. Vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied spraken we met Leeyanne Dobben, projectleider en met Edwin Speijk, Toezichthouder Bouw en Brandveilig gebruik. Vanuit het VUmc komen Jack Smit en Ronald Neutel aan het woord. Jack is als veiligheidskundige bij het project betrokken en Ronald is projectmanager.

De brandveiligheid van het ziekenhuis veel realistischer in beeld

“Er is een duidelijk verschil tussen de reguliere werkwijze met betrekking tot het monitoren van de brandveiligheid en de manier waarop dit in het convenant is vormgegeven”, vertelt Leeyanne. “De reguliere werkwijze is gericht op handhaving. Dit houdt in dat een Toezichthouder Bouw en Brandveilig gebruik, zoals Edwin, enkele keren per jaar het ziekenhuis bezoekt en een controle uitvoert op basis van een lijst met brandveiligheidspunten die een overzicht met verbeterpunten oplevert”. Edwin vult aan: “Dit is een regelgerichte aanpak en gebaseerd op een gebruiksvergunning per bouwdeel. Het convenant is juist risicogericht. Wanneer je risicogericht naar een pand kijkt dan gaat de aandacht direct naar de probleempunten en de bijbehorende risico’s. Hierdoor kan een veel realistischer beeld worden gevormd van de brandveiligheid van het ziekenhuis”.

Brandveiligheid verbeteren binnen een complexe organisatie

Jack: “De belangrijkste vraag was hoe we de brandveiligheid binnen een complexe organisatie als het VUmc konden verbeteren. Binnen het ziekenhuis hebben we te maken met veel verschillende functies, bouwdelen en een complexe compartimentering. Watermist kwam toen als gelijkwaardige oplossing voor de complexe brandcompartimentering en het onderhoud hiervan. Hierna kwam Acuro op ons pad, om ons op de juiste wijze te helpen met de implementatie hiervan”.

Jack bekommert zich, vanuit zijn veiligheidskundige rol, er ook om dat alle gebruikers van het gebouw goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van deze installatie. “BHV moet hier goed van op de hoogte zijn. Zolang nog niet alle afdelingen in het gebouw zijn voorzien van de watermistinstallatie, moeten de BHV-verantwoordelijken weten hoe te handelen bij calamiteiten”.

 

Met enthousiasme samenwerken

Door het convenant ‘Brandveiligheid in de Zorg’ konden in gesprek met de omgevingsdienst en brandweer logische keuzes worden gemaakt en werd er een betere doorlooptijd in het verkrijgen van vergunningen afgesproken. “Het ‘door de ambtelijke molen’ krijgen van de vergunningen duurde echter maanden. Samen met Leeyanne van de omgevingsdienst hebben we bereikt dat de vergunningen nu sneller binnenkomen”, vertelt Ronald.

Brandveiligheid realistisch naar een hoger plan

Bij branden en rampen in Nederland loopt het vaak goed af, maar er is ook een aantal branden verworden tot nationale littekens, zoals de Schipholbrand, de brand in de OK’s van het ziekenhuis in Almelo en die in Café ´t Hemeltje. “Ik vind dat iedereen zich bewust moet zijn van de risico’s van brand in een groot ziekenhuis als het VUmc. De drive om met de brandveiligheidsspecialisten van Acuro een verbeterde en veiligere situatie voor het VUmc te realiseren vind ik heel mooi. Ik voel me betrokken bij deze doelstelling. Als we met elkaar een verbeterde brandveiligheid kunnen realiseren, dan hebben we een robuust ziekenhuis staan”, vertelt Ronald.

Jack vertelt ons wat er tot nu toe is gerealiseerd: “De eerste zorgafdeling is voorzien van de watermistinstallatie. Het betreft een net verbouwde afdeling, de installatie kon nog worden meegenomen voordat de patiënten er kwamen. De organisatie om alle leidingen geïnstalleerd te krijgen en op een pompinstallatie aan te sluiten is een ingewikkelde infrastructurele klus. Bij de zorgeenheden die gaan volgen zijn we al voorbereidend werk aan het doen. De watermistinstallatie wordt deel voor deel geïmplementeerd en in bedrijf gesteld”.

 

Brandveiligheid als standaardonderwerp: van een lineair naar een cyclisch proces

VUmc had in een eerder stadium al gekozen om het kliniekgebouw te beveiligen met een hogedrukwatermistsysteem. Het projectteam heeft de planvorming, het aanvragen van de omgevingsvergunning uitgevoerd en is inmiddels gestart met de installatie van het hogedrukwatermistsysteem.

Ronald: “Parralel aan dit project voor het kliniekgebouw fungeerden wij als een soort jury om andere lopende projecten binnen het ziekenhuis te beoordelen op een goede integrale brandveiligheid”. Dit was de basis voor de start van het project om de brandveiligheid in het polikliniekgebouw te verbeteren. “Er is sprake van een brandveiligheidsuitdaging in dit gebouw vanwege de aanwezige atria en vides. We hebben een jaar lang zorgvuldig gewerkt aan het opbouwen van een dossier, dat uiteindelijk geleid heeft tot een adviesnotitie. Er was geen enkele ruimte meer om te dwalen op dit onderwerp. Het advies was het installeren van een sprinklersysteem”, licht Ronald toe. “Dit is een mooi resultaat van onze samenwerking”.

Project details

Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas
Projecten Revitalisering ’t Gasthoes
Activiteiten Procesbegeiding
Periode 2017 – voorjaar 2021
Trefwoorden Cultuur

Een project van

Roland Simons
Bouwmanager
 
 

Gerelateerde projecten voor deze klant