Nick Littooij

Startend in de functie als regisseur van huisvestingsvraagstukken in de utiliteitsbouw. Als breed afgestudeerd bouwkundige benader ik projecten van verschillende invalshoeken om zo daadkrachtig en accuraat te werk te gaan met vraagstukken binnen de project grenzen. Dit met als doel te komen tot het realiseren van het gewenste projectresultaat en een tevreden klant!

---- Array ( )