Vier nieuwe afstudeerders gestart

In februari zijn er weer vier nieuwe studenten bij acuro gestart. Mink, Amber, Dennis en Fleur stellen zich voor:

Mink: “Als student Technische Bedrijfskunde loop ik momenteel stage bij acuro, waar ik twee weken geleden ben gestart. Mijn stage richt zich op voorkomen van fouten bij bouwkundige projecten. Hoewel ik een andere studie volg dan mijn mede stagiairs, voel ik me hier direct thuis. Tijdens mijn kennismakingsgesprek werd de open en vriendelijke sfeer binnen acuro meteen duidelijk. Collega’s staan altijd klaar om te helpen en delen graag hun kennis. Ik ben ervan overtuigd dat deze stage niet alleen bijdraagt aan mijn kennis, maar ook een waardevolle en plezierige ervaring zal zijn.”

Amber: “Begin februari ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij acuro.  Ik volg de opleiding integrale veiligheidskunde (IVK) op de Hogeschool Utrecht. Ik ga mij het komende jaar verdiepen in de overstap van regelgericht werken naar risicogericht werken. Wat ik het leukste vind aan acuro is de bedrijfscultuur binnen de organisatie. Iedereen staat open voor een leuk gesprek of een potje pingpong, maar ook voor vragen over je onderzoek. Zo is de afwisseling tussen serieus werken en ontspanning goed. Op kantoor heerst er een professionele maar ook gezellige werksfeer. Ik kijk met veel plezier uit naar aankomend jaar.”

Dennis: “Als student Forensisch Onderzoek aan Saxion in Enschede, sta ik momenteel aan de start van mijn afstudeertraject bij acuro. De focus van mijn onderzoek ligt op het in kaart brengen van ontbrandingsfactoren en het verwachte brandverloop voor de toepassing van zonnepanelen op grote industriële daken en constructies. Wat het extra leuk maakt, is de bedrijfscultuur bij acuro. Hier heerst een ontspannen en open sfeer, waardoor mijn afstudeeravontuur niet alleen leerzaam, maar ook gewoon heel gezellig is.”

Fleur: “Midden februari ben ik aan mijn afstudeerstage bij acuro begonnen. Deze stage is voor de afronding van mijn opleiding Forensisch Onderzoek aan het Saxion te Enschede. Gedurende mijn afstuderen zal ik onderzoek doen naar het PFAS-vrij maken van de leidingen in verschillende blusschuimsystemen. Deze week heb ik al goed de sfeer bij acuro kunnen proeven en dat bevalt erg goed. Iedereen doet zijn/haar eigen dingen, maar toch is iedereen erg betrokken bij elkaars projecten en onderzoeken. Naast het serieuze werk is er gelukkig ook tijd voor hier en daar een luchtig praatje over iets totaal anders dan het werk, of een lekker potje pingpong!”

Wil je ook afstuderen bij Acuro? Neem contact op via info@acuro.nl.

Doorlopend brandveiligheidsadvies voor woningcorporatie Mooiland

Mooiland is een woningcorporatie die ruim 50.000 mensen in 22.000 woningen huisvest, verspreid over Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Om de kwaliteit en veiligheid van de woningen te kunnen waarborgen voorziet acuro deze organisatie van doorlopend brandveiligheidsadvies.

Sinds mei 2021 is acuro betrokken bij het geven van brandveiligheidsadvies bij Mooiland. Doordat we intern zijn opgenomen bij de afdeling Vastgoeddata & Advies zijn we de spin in het web als het gaat om brandveiligheidsadvies. Wij adviseren binnen alle processen. Zo toetsen we rapportages en brandscans van externe partijen en trekken we samen op met gemeente en brandweer tijdens toezicht. Door toezicht te houden op werkzaamheden door andere contractpartijen die belast zijn met onderhoud en beheer van onder andere brandmeldinstallaties, blustoestellen, brandslanghaspels, droge stijgleidingen, bouwkundige brandpreventie en planvorming levert acuro een bijdrage aan de verbetering en instandhouding van de kwaliteit en veiligheid binnen de vastgoedportefeuille van Mooiland.

Gerard Hoffmann werkt vanuit acuro aan dit project. Als externe adviseur veiligheid adviseert hij Mooiland over brandveiligheidsinstallaties, bouwkundige – en organisatorische vraagstukken. Zijn werkdagen worden ingevuld door het inspelen op vragen vanuit de organisatie en bemiddeling tussen overheden, organisaties en bewoners. Doordat vragen zowel vanuit de woningstichting, particuliere bewoners als ook professionele huurders van woningen, woongebouwen, bedrijfs-, maatschappelijk-, en zorgvastgoed komen, is iedere werkdag anders. Vanuit acuro wordt Gerard ondersteund door verschillende collega’s om specialistische vraagstukken op te lossen. Hierdoor kan Mooiland met een breed scala aan diensten ondersteund worden.

Spin in het web
Gerard heeft bij Mooiland een centrale rol in de organisatie. Hij communiceert met alle verschillende partijen en heeft een poortwachtersfunctie als het gaat om brandveiligheid. Zo adviseert hij bij vastgoedprojecten, zoals nieuwbouw en renovaties, over de planvorming en geeft hij ontwerpteams advies met betrekking tot veiligheid en omgevingsrisico’s.
Voor zorgvastgoed werkt hij nauw samen met de zorginstelling als het bijvoorbeeld gaat om eengezinswoningen of woongebouwen voor mensen met een beperking. Deze woningen behoeven soms extra brandveiligheidsmaatregelen zoals brandbestrijdingsmiddelen of brandmeldinstallaties.

Daarnaast hebben we een toezichthoudende taak en vergezellen we brandweer en of gemeente tijdens het toezicht; het kan gebeuren dat een huurder zich onbewust niet aan bepaalde veiligheidsregels houdt. In opdracht van Mooiland neemt Gerard dan de huurder aan de hand om alsnog gezamenlijk tot het gewenste veiligheidsniveau te komen.

Gerard over zijn werk bij Mooiland
‘Het is leuk om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in de leefomgeving van bewoners. Door het contact met alle verschillende actoren, zowel intern als extern, maakt dat ik de doelstellingen van acuro echt praktiseer. Een belangrijke kernwaarde bij acuro is namelijk om met alle partijen te communiceren en samen te werken om tot een wettelijk- en gewenst brandveiligheidsniveau te komen. Dat doe ik bij Mooiland ook. Als deskundige kan ik de vertaalslag maken tussen overheden, als gemeente en brandweer, en de interne organisatie. Dat is van grote meerwaarde om tot het beste resultaat te komen.’

Nieuwbouw IKC de Bunders officieel ondertekend!

Opdrachtgever, aannemer en installateurs: een driespan dat er samen voor gaat zorgen dat nieuwbouw De Bunders gerealiseerd wordt, startend in de maand mei 2023 en een ingeschatte looptijd tot begin 2024.

Op 16 februari jl. tekende Verdi Onderwijs de realisatieovereenkomsten met de aannemer en installateurs voor de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum De Bunders in Veghel. De bouw van het energie-neutrale gebouw start eind mei 2023. Naast de huisvesting van basisschool De Bunders, biedt het gebouw straks ruimte aan de peuteropvang van Verdi Start en kinder- en buitenschoolse opvang Humankind. Het totale tijdsbestek voor een dergelijk nieuwbouwproces kan soms flink oplopen, de voorbereidingen zijn immers al geruime tijd geleden begonnen. Echter, nu zijn we aangekomen in de fase waarin de start nabij is en alle voorbereidingen en overeenkomsten duidelijk zijn. Dan mag een officieel moment niet ontbreken!
Mark Lepelaars die het complete bouwproces begeleidt heeft er zin in: “Het wordt een prachtig gebouw dat voldoet aan alle eisen. Bouwbedrijf Cornelissen heeft onder meer de nieuwbouw van basisschool de Vijfmaster in Veghel-Zuid naar volle tevredenheid uitgevoerd. Met de firma’s Gabriëls elektrotechniek en installateur Aqualon van Zuthpen hebben we er alle vertrouwen in!”
Paul Meessen, bestuurder van Verdi geeft aan dat het onderwijs op de school de relatie zoekt met het bouwtraject: “Sjoerd Pennings, directeur van De Bunders, gaat samen met zijn team tijdens het hele nieuwbouwtraject educatief inspelen op allerlei aspecten van de bouw. Een mooi voorbeeld daarvan was de sloop van een deel van de oude units aan de Langedonk. Toen werd dat gebruikt om het thema duurzaamheid extra aandacht te geven. In de komende maanden zullen ongetwijfeld meer educatieve, bouw gerelateerde ontwerpen volgen. Iedereen ziet uit naar het nieuwe gebouw!”

Nieuwe afstudeerders stellen zich voor

In februari zijn er weer twee nieuwe enthousiaste studenten bij acuro gestart. Beiden met een uniek en interessant vraagstuk. Niek en Joris stellen zich voor:

Niek –  Ik ben Niek Stolte, 24 jaar en woonachtig in Heino. Op dit moment bevind ik mij in het vierde leerjaar van de opleiding Forensisch Onderzoek. Vanuit mijn opleiding ben ik erachter gekomen dat mijn interesses sterk liggen op het gebied van brandgedrag. Dit komt onder meer door mijn stage bij het team brandonderzoek in regio Twente. Tijdens mijn afstudeerperiode bij acuro ga ik mij bezighouden met een risicoanalyse omtrent EOS. Hierbij ga ik mij richten op de eerste indicaties bij het ontstaan van een thermal runaway. Mijn eerste indruk van acuro is dat het een zeer open organisatie is waarbij de klanten een hoge prioriteit hebben. Dit gaat gepaard met een leuke werksfeer waarbij iedereen bereid is om elkaar te helpen.

Joris – Sinds begin februari ben ik gestart met mijn afstudeerstage van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Gedurende deze afstudeerstage houd ik mij vooral bezig met een onderzoek gericht op het handelingsperspectief van de brandweer en wat dit handelingsperspectief precies inhoudt wanneer een sprinklerinstallatie de brand beheerst. Gedurende mijn eerste week ervaarde ik al meteen een goeie sfeer binnen het bedrijf. Ook viel het mij op dat er een goede mix is van jongere en oudere werknemers wat ervoor zorgt dat iedereen goed van elkaar kan leren.

Nieuw in het team: Evert de Leeuw

Nieuw in het team: Evert de Leeuw

Evert de Leeuw is sinds 1 januari onderdeel van het team van Acuro. Ondanks zijn recente start is hij geen nieuw gezicht. Evert over zijn eerste weken: ‘Werken bij Acuro voelt niet nieuw, wel goed’.

Evert woont met zijn vrouw en drie kinderen in Wageningen. Hij zit zijn hele leven al bij de vrijwillige brandweer, net als zijn vader. Als kind was hij actief bij de jeugdbrandweer waar hij het aflegsysteem leerde. Of zijn kinderen ook bij de brandweer gaan? Evert zegt lachend: ‘Mwoah ik weet het niet. De oudste is zes dus sowieso heeft hij nog vier jaar om erover na te denken.’

Nadat Evert zo’n 10 jaar geleden vertrok bij Altavilla (sinds 2021 opgegaan in Acuro) heeft hij als project- en accountmanager gewerkt bij een groot ingenieursbureau. Door een recente reorganisatie veranderde zijn functie waardoor de aansluiting tussen zijn wensen en werkzaamheden miste. Toen tegelijkertijd Acuro op zijn pad kwam was de stap snel gemaakt. Evert: ‘Ik was aan het werk op de Kazerne in Wageningen en Gerard Hoffmann fietste voorbij. Ik ken Gerard van de afdeling preventie in Wageningen en we komen elkaar door het hele land vaak tegen op seminars of beurzen. We gingen koffie drinken en toen kwam Acuro ter sprake.’

Een paar dagen later volgde een telefoontje: ‘Gerard vroeg of hij mijn nummer aan Matthijs mocht geven. Vervolgens zat ik op woensdagmiddag met Matthijs en Chris van Acuro om tafel en heb ik op vrijdag ontslag genomen. In het gesprek viel alles op zijn plek. De werkzaamheden spraken me aan, de uitdagingen en het team. Daarnaast kende ik Chris en Matthijs al dus dat voelde ook heel vertrouwd.’

Variatie en uitdaging
Bij Acuro is Evert projectleider en geeft technisch advies met betrekking tot wet- en regelgeving. Het leukste aan het werk vindt hij de afwisseling in projecten: ‘Er is veel variatie en genoeg uitdaging: vandaag is het een ziekenhuis, morgen een industriehal.’
Ieder project kent zijn complexiteiten en juist daar een weg in vinden geeft Evert energie: ‘Ik werk nu aan een project bij een ziekenhuis, waarbij we bezig zijn met een stuk verbouw van een afdeling, een deel nieuwbouw en de opbouw van een technische ruimte op het dak. Drie heel verschillende onderwerpen met hun eigen uitdagingen. Zo krijgt het stukje dakopbouw een brandscheiding, maar die ligt op een onmógelijke plek. En bij het stuk verbouw heb je te maken met een bestaande omgeving waar je rekening mee moet houden. Het gebouw voldoet al aan de juiste brandveiligheidseisen en tijdens de verbouwing moet dit overeind blijven.’

‘Naast deze inhoudelijke diversiteit vind ik het ook leuk dat je zoveel verschillende mensen in verschillende posities spreekt. Je hebt onder anderen te maken met de omgevingsdienst, brandweer, facilitaire zaken en een architect. Het is de kunst om in ieders wensen te voorzien, maar ook te zorgen dat er een vergunning verstrekt wordt.’

Ontwerp op de schop
Dat een bedrijfspand gebouwd wordt zoals het ontworpen is, is nog maar de vraag als Evert om de hoek komt kijken. De ontwerpen waardeert hij, maar soms moet er wat op de schop voor het verkrijgen van een bouwvergunning. ‘Als ik in gesprek ben met de architect kan het zijn dat hele trappenhuizen verplaatst worden. Zo behouden zij de openheid die ze willen én kan de trap ook als vluchtroute gebruikt worden. In een project denk je dus continu mee met de indeling en is het zoeken naar de mogelijkheden, met de beste oplossing voor de gebruiker.’

Everts voorkeur zit in de afwisseling van werkzaamheden: ‘De complexe zaken zijn leuk, maar soms is het ook fijn om een simpel project tussendoor te hebben. Bij Acuro zit je goed voor die diversiteit’. Daarnaast is Evert voor nog meer gevallen in deze job: ‘De manier van werken, de collega’s en de vrijheid om zelf je uren in te delen waardeer ik hier heel erg.

Niet nieuw, wel goed
Ondanks dat Evert pas net in dienst is voelt het niet als nieuw. Het ‘kennismakingsgesprek’ met Chris en Matthijs was een leuk weerzien en er zijn meer vertrouwde gezichten. Evert: ‘Uiteraard is er veel veranderd in de afgelopen 10 jaar. Nieuwe aanwas, de fusie van Altavilla en Incendio, en de manier van (online) werken. Het voelt dus zeker niet als teruggaan, maar ook niet als nieuw. Het voelt gewoon goed.’

Vooruitblik
‘Ik ben vandaag jarig dus misschien gebeurt er vandaag nog wel iets’, zegt Evert lachend, ‘en voor de rest heb ik gewoon heel veel zin in deze nieuwe uitdaging, de leuke projecten en het werken met deze fijne club mensen. Ik doe dit werk al zo’n 15 jaar en loop warm voor de complexere projecten. Als je lang in het vak zit worden veel dingen standaard of krijgen routine. Juist die uitdagende vraagstukken vind ik leuk en die zijn er bij Acuro zat.’

Werken bij Acuro
Ben jij op zoek naar een uitdaging met veel flexibiliteit en verantwoordelijkheid? Kom een kop koffie drinken, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Afstudeerders stellen zich voor

In september zijn er maar liefst vier nieuwe studenten bij ons gestart. Twee als stagiair en twee voor een afstudeerproject. Sibe, Mirjam, Samira en Joey stellen zich voor en vertellen over hun eerste weken:

Sibe: “Vorige maand ben ik gestart met mijn stage hier bij Acuro. Deze stage loop ik voor mijn studie Forensisch Onderzoek op het Saxion in Enschede. Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar sprinklers en de betreffende bouweisen. Toen ik op een vrijdagmiddag langskwam voor mijn kennismakingsgesprek was het erg rustig op kantoor, maar desalniettemin was de sfeer die ik toen proefde al erg goed. Alles werd meteen duidelijk uitgelegd en er werd ook verteld welke kanten mijn stageopdracht op kon gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit een informatieve, maar ook erg gezellige stage gaat worden!”

Mirjam: “Sinds begin september loop ik mijn afstudeerstage bij Acuro, voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Hogeschool Utrecht. Ik doe onderzoek rondom brandmeld- en brandblussystemen. Acuro is een open organisatie met een gezellige onderlinge sfeer. Iedereen staat open voor een gesprek en het delen van hun inhoudelijke expertise. Hierdoor is het bij uitstek een geschikte organisatie om stage te lopen en veel kennis op te doen over de breedte van brandveiligheid en er zo achter te komen in welk aspect je je wilt verdiepen.”

Samira: “Eind september ben ik begonnen met mijn stage bij Acuro voor mijn opleiding Forensisch Onderzoek aan het Saxion te Enschede. Voor mijn stage doe ik onderzoek naar fluorvrij blusschuim. Bij mijn kennismakingsgesprek, een week voor ik begon, werd al duidelijk dat de sfeer binnen het bedrijf erg goed was. Je wordt gelijk meegenomen met de groep en alle collega’s zijn geïnteresseerd in wat je doet. Iedereen staat voor je klaar en ze zijn allemaal bereid je te helpen in jouw proces. Zo ben ik al mee geweest op bedrijfsbezoek en staan er voor de komende weken nog een paar bezoeken gepland. Ik denk dan ook dat ik een leerzame maar ook leuke en gezellige periode tegemoet ga.”

Joey: “Ik ben bij Acuro gestart om af te studeren van mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde. Naast de afstudeeropdracht vanuit school, houd ik mij vooral bezig met dataonderzoek gericht op de oorzaken van brand voor verschillende sectoren. Na de eerste kennismakingsweek ervaar ik bij Acuro een prettige werksfeer, er is altijd ruimte voor vragen of een praatje. Vaak is het erg gezellig, maar er wordt ook gewoon professioneel gewerkt wanneer nodig. Binnen het bedrijf heerst dus een goed gebalanceerde sfeer die naar mijn idee helemaal top is.”

Wil je ook afstuderen bij Acuro? Neem contact op via info@acuro.nl.

Welkom in het team!

Maarten, Joost en Nick zijn sinds de zomer allemaal in vaste dienst. Hun afstudeerstage liepen ze bij Acuro en dat is van beide kanten goed bevallen. We zijn erg blij dat zij het team komen versterken.

Ook op zoek naar een afstudeerplek? Kijk op acuro.nl/vacatures of stuur een mailtje naar info@acuro.nl.

Benieuwd naar stage lopen bij Acuro? Lees het verhaal van Maarten, Joost en Nick hier.

Van evenementensector naar brandveiligheid: Sebastiaan nam de sprong

Hij had drie goedlopende bedrijven in de evenementenbranche, maar ruim twee jaar geleden gooide Corona roet in het eten. Sebastiaan van Nooten, tevens vrijwilliger bij de brandweer, ging op zoek naar iets anders: ‘Ik kende maar één vakgebied, dat was de evenementensector. Die lag plat dus ik ging op zoek naar iets anders passends. Het thema ‘brand’ bleef mijn interesse wekken en Acuro bleek de perfecte match.’

Sebastiaan is 43 jaar en woont samen met zijn vriendin en zoontje in Maarssen. Ondanks dat hij op fiestafstand woont komt hij dagelijks toch met de auto naar kantoor, want anders is hij niet vlug genoeg bij de brandweerkazerne als hij wordt opgepiept. Sebastiaan: ‘Binnen vier minuten moet er een wagen rijden, dus ik moet er snel kunnen zijn.’

In zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging kwam hij bij Acuro terecht: ‘Tijdens het zoeken werd duidelijk dat mijn nieuwe uitdaging zeker ‘iets met brand’ moest worden. Ik ben vrijwilliger bij de brandweer, maar verder was deze branche helemaal nieuw voor mij. In mijn omgeving raadden ze Acuro aan. Dat was de beste tip die ze konden geven.’

Hij vervolgt lachend: ‘Op mijn eerste werkdag ging ik naar kantoor, maar ik had geen idee wat ik ging doen. Als brandweerman dacht ik alles al te weten, maar ik wist níks. Brandveiligheid is zó’n breed vakgebied.’

Allesweter

Inmiddels heeft Sebastiaan al veel ervaring opgedaan. Hij is begonnen met bouwbesluit en omgevingsvergunningen, waar hij een cursus tot brandpreventiedeskundige voor heeft gevolgd. Hij is ook gestart met de opleiding tot projecteringsdeskundige en houdt zich bezig met brandoverslag-, doorstroomcapaciteitsberekeningen, gelijkwaardigheden en rapportages over brandveiligheid.’ Sebastiaan: ‘Ik ben nu van verschillende walletjes aan het snoepen om veel kennis op te doen. Op deze manier kijk ik wat mij het beste ligt. Het grappige is: dingen waarvan ik dacht dat ik ze leuk vond vallen tegen, en andersom.

Bij Acuro kun je dit groeiproces zelf bepalen, daarin word je volledig ondersteund. Je kunt hier oneindig blijven groeien en dat past goed bij me. Voor mij voelt stilstaan namelijk als achteruitgang. De mogelijkheden zijn hier eindeloos, dat is echt heel fijn. Mijn droom is om een allesweter te worden,’ zegt hij met een knipoog.

‘Daarnaast is de manier waarop je benaderd wordt heel prettig. Iedere collega wordt gezien, je helpt elkaar en kan jezelf zijn. Leuk is ook dat je een gemêleerde groep collega’s hebt. De jongere generatie komt soms met vernieuwende – eigenwijze – argumenten waardoor doorgewinterde collega’s uit hun klassieke denkpatronen worden gehaald. Andersom hebben oudere collega’s zoveel kunde en kennis, daar kunnen de jongeren alleen nog maar van dromen. Ik houd van deze wisselwerking.’

Omscholen loont

Voorheen bouwde hij tenten op festivals, deed de logistiek of zorgde voor de stroomvoorziening bij grote evenementen. Mist hij dit werk niet? Sebastiaan: ‘Het is ontzettend jammer dat ik daar noodgedwongen mee moest stoppen. Achteraf realiseer ik me dat ik haast nooit thuis was en hoe fijn het is dat ik nu ‘s avonds en in het weekend gewoon bij mijn gezin ben, én nog steeds plezier heb in mijn werk.

En het werk is na corona zelfs nog leuker geworden. Tijdens de lockdowns werd er veel meer van papier gewerkt terwijl het juist prettig is om bijvoorbeeld alle facetten van een bouw in het echt te zien. Ieder project is nieuw en ieder gebouw is anders. Ik ben blij dat we weer meer op pad mogen.

Als de pieper gaat

Sebastiaan is duidelijk geen stilzitter. Zijn vrije tijd besteed hij, naast zijn gezin, veel bij de vrijwillige brandweer: ‘De brandweer voelt als een tweede familie en het geeft enorme adrenaline als je pieper afgaat.’ Die liefde voor adrenaline blijkt in de familie te zitten: ‘Jaarlijks doe ik iets uitdagends met mijn zus, zoals skydiven of een rit van de bobsleebaan. Toen mijn moeder 70 werd heb ik met haar een tandemsprong gedaan.’ Hij vervolgt: ‘In mijn werk vind ik het ook niet erg om in het diepe te springen. Als je geen fouten maakt kom je nergens. Hup, gewoon gaan met die banaan. Daarom vind ik dit werk zo leuk, ik pak graag alles aan.’

Werken bij Acuro
Maak je net als Sebastiaan de sprong? Of ben je al bekend met onze branche en ben je benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? Kijk bij onze vacatures of neem gerust contact met ons op, dan drinken we samen een kop koffie.

Tygho over zijn eerste jaar Acuro: “Ik heb hier mijn passie ontdekt”

Tygho van Stam is 22 jaar en een jaar officieel werkzaam bij Acuro BV. Als kind droomde hij van een baan bij de politie, maar voor zijn afstudeerstage kwam hij terecht bij Acuro. Daar ondervond hij hoe leuk werken in de brandveiligheid is. Tygho: “Brandveiligheid was een onderbelicht onderwerp tijdens mijn studie. Ik ontdekte dat hier mijn passie ligt.”

Hij studeerde Integrale veiligheidskunde en kwam via via bij Acuro terecht voor zijn afstudeerstage. Tygho: “Ik had een heel leuk gesprek met Matthijs Hardeman en Christiaan Huijgbreghs en van beide kanten was er een klik. Hier afstuderen zag ik wel zitten.” Zijn stage rondde hij succesvol af en dat leverde hem in vorig jaar juli een baan bij Acuro op. Inmiddels heeft Tygho een vast contract en zit hij helemaal op zijn plek. “Bijzonder hoe het soms kan lopen. Vooraf had ik nog geen weet van brandveiligheid, nu blijkt dat mijn passie binnen dit vakgebied ligt”.

De mogelijkheden binnen brandveiligheid zijn eindeloos, stelt Tygho: “Brandveiligheid was geen groot thema binnen mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde. Tijdens mijn studie heb ik hier maar een paar colleges over gehad. Brandveiligheid is veel meer dan bhv en brandweer, daar kwam ik hier snel genoeg achter. Het is namelijk een breed vakgebied met veel specialisaties”.

Het is mogelijk om jezelf te specialiseren. Tygho ontdekt tijdens zijn werk nog dagelijks hoe breed het vakgebied is. “Binnen brandveiligheid kun je bijvoorbeeld de bouwkundige, installatietechnische of organisatorische kant op. Er is volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je kunt hier altijd een geschikte plek vinden, mits je geïnteresseerd bent in het brandveiligheids-vak”.

Leren door doen

Tygho zit momenteel middenin zijn interne opleidingstraject. “Ik volg opleidingen en cursussen om door te groeien naar de positie die ik voor ogen heb. Recent volgde ik de cursus sprinklertechniek en onlangs rondde ik de cursus brandpreventiedeskundige af. Ondertussen werk ik ook aan projecten, daardoor kan ik de opgedane kennis direct toepassen en adviseer ik binnen de organisatorische brandveiligheid”.

Tygho van Stam

Opleidingsmogelijkheden om je tot een volwaardig specialist te ontplooien zijn er binnen Acuro te over. Tygho: “Het inwerktraject duurt zo’n vier jaar, hoorde ik toen ik startte. Dat voelde toen als ontzettend lang, maar ik snap nu wat er bedoeld wordt. Je leert namelijk door te doen. De cursussen wissel je af met je werk en je past je opgedane kennis direct toe in de praktijk. Dat is een aanpak die werkt. Veel ervaring opdoen, hulp vragen, fouten maken en leren. Door in alle keukens te kijken en opdrachten uit te voeren leer je het meest.”

Afwisseling

Tygho: “De afwisseling in mijn werk vind ik het leukst. Naast dat ik op kantoor zit, bezoek ik ook regelmatig opdrachtgevers. Geen dag is hetzelfde. Daarnaast help je organisaties echt verder. Dat geeft me veel energie.”

“Elke organisatie is anders. Zo kom ik bij bedrijven die alles op het gebied van brandveiligheid al redelijk tot goed geregeld hebben, daar ligt de focus op het optimaliseren en professionaliseren. Ook loop ik bij bedrijven binnen waar ze brandveiligheid nog niet tot in de puntjes georganiseerd hebben. Daar valt veel te winnen. De diversiteit in casussen maakt het werk uitdagend. Elk advies dat we geven is anders, echt maatwerk”.

Gouden team

“En we hebben natuurlijk een ontzettend leuk team,” vertelt Tygho enthousiast. “De sfeer is bijzonder fijn en de manier waarop we met elkaar omgaan is bijna familiair. Naast dat we samen vaak leuke dingen ondernemen is de ‘platte’ organisatiestructuur heel prettig. Iedereen staat klaar om de ander te helpen, plus je kunt elkaar gemakkelijk ergens op aanspreken.

Daarnaast is er ook genoeg lol te beleven. Zo gaan we na werktijd regelmatig voetballen of squashen. Ook zijn we wezen karten en organiseerden we onlangs een tafeltennistoernooi op ons kantoor. De winnaar won een gouden betje en ontving een wisselbeker. Dat is toch mooi?!”

Waardevol netwerk

Op de vraag wat het leukste is wat Tygho tot nu toe heeft meegemaakt, antwoord hij lachend: “Ik ging laatst met Chris Huijbreghs mee naar een bespreking van een project. Ik stapte naar binnen en het was net alsof ik bij een vriendengroep terecht was gekomen. Iedereen kende elkaar al jaren en er werden veel grappen gemaakt. Ondanks dat het een serieuze bespreking was, besefte ik hoe bijzonder het is om zo’n waardevol netwerk op te bouwen”.

Waarom werken bij Acuro?

“Haha, waarom niet?”, vertelt Tygho met een glimlach. “Brandveiligheid is ontzettend veelzijdig en heeft veel te bieden. De sfeer is fantastisch. Dit team is goud waard, dat is duidelijk”.

Afstuderen bij Acuro: ‘het is meer dan een sprinkler en een brandmelder’

Afstuderen bij Acuro: ‘het is meer dan een sprinkler en een brandmelder’

Joost, Maarten en Nick. Drie jonge honden met een andere achtergrond, maar dezelfde ambitie: afstuderen bij Acuro. Na een kort gesprekje aan de lunchtafel weten we meer over hun tijd bij Acuro en waar zij zich de komende maanden mee bezighouden.

Stage op verschillende disciplines

Joost liep vorig jaar stage bij Incendio, was daar na zijn stage even in dienst en begint nu met afstuderen. Hij verdiept zich de komende maanden in de brandweerinzet in logistieke hallen met sprinklerinstallaties. Maarten studeert af op het gebeid van cybercrime en cybersecurity. Het af laten gaan van een brandalarm kan namelijk interessant zijn voor criminelen om ergens naar binnen te kunnen. Zijn doel voor de komende maanden? De cyberweerbaarheid van Acuro vergroten. Nick werkt mee binnen een aantal bouwmanagementprojecten waarin hij meedraait in het hele proces. Hieruit haalt hij zijn leerdoelen en studeert hij af.

Altijd reuring op de vloer

De drie mannen zijn op 1 februari 2022 begonnen en zijn het unaniem eens als ze de balans op maken. In hun tijd bij Acuro is er ‘altijd reuring’. ‘De bijna familiaire sfeer en betrokkenheid is heel prettig. In een hele korte tijd voelt het alsof je er echt bij hoort,’ vertelt Maarten. Joost beaamt dit.
Nick vult nog aan: ‘Er is een hele fijne dynamiek, het is nooit stil. Ook het werken op verschillende locaties maakt dat het nooit saai is en je veel verschillende dingen leert.’

Meer dan een brandmelder

Bij een afstudeerstage horen natuurlijk ook de nodige uitdagingen. Dit kan in de werkzaamheden zitten, maar ook in het afbakenen van een onderwerp of het schrijven van je scriptie. Maarten: ‘Het leuke is dat er veel meer achter brandveiligheid zit dan gedacht. Het is veel meer dan een sprinkler en een brandmelder. Hierin zit tegelijkertijd ook de meeste uitdaging, want brandveiligheid is heel breed. Van de schets van een gebouw tot aan de oplevering ervan, het hoort er allemaal bij. Er is ook veel te leren over de objecten en producten die erin komen. Joost vertelt lachend: ‘Mijn uitdaging is het doelmatig onderzoek doen, mijn scriptie schrijven en het proces bewaken. De werkzaamheden zijn hier zo leuk dat mijn aandacht op het schrijven van mijn scriptie bijna verslapt.’ Nick: ‘In mijn stage werk ik toe naar het zelfstandig begeleiden van een bouwproject. Als mijn stage is afgelopen is het project nog niet klaar, maar het is enorm leuk om het proces mee te maken. Uiteraard word ik goed begeleid en kijkt er iemand mee, maar de verantwoordelijkheid en vrijheid om dit doel te bereiken vind ik erg bijzonder.

Ook afstuderen bij Acuro? Neem contact op met Matthijs Hardeman via info@acuro.nl