Stadhuistoren Eindhoven

Analyse brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren te Eindhoven

Op verzoek van Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft acuro de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren in Eindhoven beoordeeld. Op basis van een realistisch brandscenario zijn twee verdiepingen van de Stadhuistoren beoordeeld. Als gevolg van deze analyse kon de staalconstructie met beperkte brandwerende voorzieningen worden uitgevoerd. Hierdoor konden er kostenbesparingen en uitvoeringstechnische voordelen behaald worden. Ten slotte hebben wij alle uitgevoerde werkzaamheden aan de staalconstructie beoordeeld in het kader van de geldende brandveiligheidseisen.
Bij de analyse hebben we gebruik gemaakt van het fysisch brandmodel en hebben we een CFast-model (zonemodel) opgezet. Een fysisch brandmodel resulteert in een beter bij het gebruik passend brandverloop dan wanneer de standaard prestatie-eisen uit het Bouwbesluit worden gevolgd.
Dankzij het CFast-model is het mogelijk om de invloed van de brand op de omgeving inzichtelijk te maken. Op basis hiervan is de optredende thermische belasting op de staalconstructie bepaald. Dit houdt in dat de temperaturen waaraan de staalconstructie wordt blootgesteld, worden berekend in een aantal maatgevende brandscenario’s. Deze optredende temperaturen zijn daarna vergeleken met de temperatuur die de staalconstructie maximaal kan verdragen zonder te bezwijken (de kritieke staaltemperatuur). Met deze rekenresultaten is het aannemelijk gemaakt dat de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren gelijkwaardig is aan de standaard eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Bedrijfsverplaatsing NTS Eindhoven

Combimetaal

Bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven heeft acuro samengewerkt met SUAR Eindhoven. De bedrijfsverplaatsing van NTS CombiMetaal vanuit Bergeijk naar de nieuwe campus was één van de te nemen stappen. Het ontwerp van de campus is gemaakt door 2architecten en werd samen met bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro leverde hiervoor de bouwmanagers en voerde de regie.

NTS Campus

NTS heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente eerstelijns toeleverancier voor het ontwikkelen, maken en assembleren van complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers. NTS CAMPUS in Eindhoven biedt een werkplek met een efficiënt bedrijfs- en productieproces en goede algemene faciliteiten voor vergaderen, lunchen, parkeren en ontspannen.

Brandveiligheid

Wij hebben tijdens het ontwerpproces ook geadviseerd over de brandveiligheid van het gebouw. Dit heeft geresulteerd in een rapportage brandveiligheid, inclusief een NEN 6060-rapportage en een PvE voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dankzij de NEN 6060-rapportage was het voor NTS Combimetaal mogelijk om grote bedrijfscompartimenten te realiseren.

NTS Precision

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. De eerste stap van deze campusontwikkeling was de bedrijfsverplaatsing van NTS Precision vanaf de Esp te Eindhoven naar de nieuwe campus. 2architecten heeft het ontwerp gemaakt en samen met Bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro heeft hierbij de bouwmanagers geleverd en de regie gevoerd.

NTS Campus

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. Hier brengt NTS een groot deel van haar activiteiten samen om de synergie van de diverse bedrijfsonderdelen te stimuleren. Verplaatsingen vanuit de Esp in Eindhoven en ook vanuit Bergeijk waren onderdeel van het creëren van de NTS Campus. De eerste projecten vanuit deze campusontwikkeling zijn inmiddels uitgevoerd.

Bouw grootste uitbreiding Attractiepark Toverland

In 2018 werd Attractiepark Toverland anderhalf keer zo groot. Over een oppervlak van zeven hectare werd een nieuw entreegebied en een nieuw themagebied gerealiseerd. In het themagebied staan een tweetal grote attracties centraal: een sensationele Wing Coaster en een magische boatride.
Acuro heeft de voorbereidingsfase en de vergunningaanvraag verzorgd, zodat deze uitbreiding daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kon worden.
Voor meer informatie over deze uitbreiding, kijk op 2018.toverland.com

Acuro heeft het proces- en projectmanagement uitgevoerd voor de uitbreiding van een buitengebied ‘de Magische Vallei’ van attractiepark Toverland. Het buitengebied van circa 4,5 ha omvat verschillende attracties (Djengu River, Dwervelwind, Coco Bolo, Tolly Molly, enz.), veel waterrecreatie en horeca/verkooppunten. Dit gebied is volledig gethematiseerd waardoor er een nieuwe wereld binnen Toverland is ontstaan.

Nieuwbouw voor Vanderlande Industries

Sinds 2014 heeft acuro voor Vanderlande diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd. In veel gevallen waren we betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg van het project. Naast projectmanagement hebben we meermalen ook zorggedragen voor het brandveiligheidsadvies.

Vanderlande is een internationaal opererende onderneming die transportsystemen voor interne logistiek levert. De hoofdvestiging bevindt zich in Veghel.

Vanaf 2014 is acuro al actief voor Vanderlande in Veghel Samen met partijen als Van de Ven, Van Wijnen, Van de Beeten, Hoppenbrouwers Techniek en Van der Horst aannemers en EZ Park realiseerden we onder andere Gebouw 50, verschillende parkeergarages, het bedrijfsrestaurant, de Academy en Gebouw 60.

Gebouw 50

Periode: 2014 – 2016
Voor het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande, Gebouw 50, heeft acuro het ontwerp- en bouwproces begeleid. Dit deden wij vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg van het project. Het nieuwe hoofdgebouw is circa 20.000 m2 groot, verdeeld over 9 bouwlagen en is Breaam Excellent gecertificeerd. Ook hebben wij voor dit gebouw de brandbeveiligingsconcepten opgesteld en uitgewerkt in concrete voorzieningen.

Nieuwbouw en uitbreiding parkeergarages

Periode: 2014 – 2017
Met de komst van Gebouw 50, het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande, vielen er zo’n 200 parkeerplekken weg van het huidige terrein. Hiervoor is in vier maanden tijd een standaard parkeergarage met 576 parkeerplaatsen gerealiseerd (P1).

Na 3 jaar hebben wij de noodzakelijke uitbreiding van deze parkeergarage begeleid, tot circa 1200 parkeerplaatsen. Deze tweede parkeergarage (P2) is in juni 2017 opgeleverd.
De derde parkeergarage (P3) is in 2021 opgeleverd, biedt ruimte aan 381 voertuigen en vormt het sluitstuk tussen de bestaande delen van de parkeergarages. Door middel van rijwegen op de bovenste lagen wordt de verbinding gevormd met de bestaande parkeergarages P1 en P2.

In dit nieuwe gedeelte van de parkeergarage is er geen eerste verdiepingsvloer geplaatst, waardoor er een vrije ruimte beschikbaar was voor het realiseren van een extra bedrijfshal van liefst ca. 4.000 m2 om het productieproces van Vanderlande te optimaliseren.
De bouwlocatie was voorheen een logistieke buitenruimte van de nabijgelegen fabriek. De garage P3 werd tussen twee bestaande fabrieksgebouwen in gebouwd, wat een logistieke uitdaging voor realisatie met zich meebracht. Voor dit gebouw hebben wij eveneens het brandveiligheidsadvies verzorgd. De gehele parkeergarage P3 is voorzien van een sprinklerinstallatie.

De idee- en engineeringfase is in april 2019 gestart. Hierna is de realisatie van de bouw in gang gezet, welke in april 2020 is opgeleverd. Door goed gestroomlijnd projectmanagement en ervaring met dit soort gebouwen hebben wij bijgedragen aan een snelle realisatie van ongeveer één jaar.
De bedrijfshal is inmiddels definitief ingericht door de Vanderlande en in gebruik genomen.

Nieuw bedrijfsrestaurant

Periode: 2014 – 2016
Ook de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsrestaurant van Vanderlande mocht acuro begeleiden: van ontwerpfase, het gehele bouwproces inclusief interieur en tuinontwerp tot en met de aanleg van de tuin. Bovendien hebben we voor het bedrijfsrestaurant de brandveiligheidsconcepten en een advies voor de sprinklerinstallatie geleverd. Het oude bedrijfsrestaurant is volledig gestript en is vervolgens opnieuw opgebouwd en verder uitgebreid met circa 500 m2. De gehele uitstraling, zowel van binnen als van buiten, is vernieuwd.

Platform Innovation Centre

Periode: 2015 – 2016
Acuro is eveneens betrokken geweest bij de bouw van het platform binnen het bestaande Innovation Centre van Vanderlande. Dit platform heeft een oppervlakte van 600 m2, verdeeld over twee verdiepingen. De ruimte is bedoeld om bezoekers, vanuit het nieuwe hoofdgebouw via de sluis, te ontvangen voor een verdere rondleiding door het Innovation Centre. Dit project heeft acuro in samenwerking met Van der Horst Aannemers, Hoppenbrouwers en Kuijpers uitgevoerd.

Academy

Periode: 2016 –2018
In 2016 is gestart met het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw voor de Academy, op het eigen terrein. Ook hier heeft acuro Vanderlande Industries begeleid van initiatieffase tot oplevering. In dit Academy gebouw vinden interne en externe opleidingen van Vanderlande plaats.
Samen met Van der Horst aannemers en Hoppenbrouwers Techniek, is het project Vanderlande Academy opgeleverd. Op woensdag 23 januari 2019 vond de officiële opening plaats.

Modernisatie Gebouw 1

Periode 2018
Om tussentijds meer medewerkers en grote projectteams te kunnen huisvesten heeft acuro de modernisering van het oorspronkelijke hoofdgebouw begeleid. gemoderniseerd zodat dit weer voldeed aan de huidige eisen. Na verbouwing en modernisatie konden hier circa 220 medewerkers gehuisvest worden.

Campusbeveiliging

Periode 2017 – 2019
In dit project heeft acuro Vanderlande begeleid met het verhogen van de safety en security van de Campus. Dit hebben we gedaan door diverse beveiligingsinstallaties aan te laten leggen en de verkeersstroom te verbeteren.
De oorspronkelijke ingang is verplaatst en we creëerden een eenrichtingsweg over het terrein voor automobilisten, waarbij kruising met voetgangers wordt geminimaliseerd. Daarnaast is er een nieuwe passerelle aangelegd die de nieuwbouw Academy verbindt met de overige passerelles op het terrein.
Samen met onze bouwteam-partners Van de Beeten en Hoppenbrouwers Techniek is het project succesvol gerealiseerd.

Gebouw 60

Periode 2019 – 2021
Het meest recente project voor Vanderlande Industries is de ontwikkeling van het nieuwe pand Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte. Rondom en onder het gebouw is een parkeergarage gerealiseerd. Op het dek van deze parkeergarage bevindt zich een prachtige tuin met sportveld en hardloopbaan.
Ook in dit project verzorgde acuro het projectmanagement vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg. Het gebouw is energie- en CO2 neutraal en heeft een BREEAM Outstanding score. Daarnaast is het brandveiligheidsadvies, met een UPD sprinklerinstallatie en een PVE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, door acuro uitgevoerd. Gebouw 60 is in het najaar van 2021 succesvol opgeleverd.

Hoogstapelmagazijn te Veghel

Periode 2021 – 2023
Na de sloop van gebouw 5 en gedeeltelijjk gebouw 1 ontstond de mogelijkheid om de bestaande bedrijfshal uit te breiden met een vol geautomatiseerd warehouse systeem (een hoogbouw pallet systeem, een Adapto shuttle systeem een aantal AGV en conveyor systeem), “Factory warehouse renewal”.

In dit nieuwe warehouse wordt na ontvangst alles volledig automatisch opgeslagen in de “Highbay” en “Adapto”. Tevens gaat dit nieuwe warehouse als showroom functioneren, waar Vanderlande de nieuwste technieken aan haar klanten kan tonen.

Vanuit acuro dragen wij hierbij zorg voor het projectmanagement en brandveiligheidsadvies. Een mooi vervolg op de jarenlange samenwerking tussen beide partijen.

Dortmund Duitsland

Periode 2021 – 2022
Voor de nieuwe huisvesting van Vanderlande Dortmund heeft acuro het bouwmanagement van het gehele inbouwpakket, losse inrichting en restaurant verzorgd. Omdat Vanderlande de eerste huurder werd in dit destijds nog te ontwikkelen pand was er nog voldoende inspraak om er een maatwerk gebouw van te maken. In totaal zijn er circa 330 werkplekken gerealiseerd. Het kantoorgebouw is in juli 2022 in gebruik genomen.

Nieuwbouw Van Berkel Groep

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft haar huidige kantoor en 2 werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Acuro heeft Van Berkel in het ontwerptraject en de realisatie van dit nieuwe hoofdkantoor begeleidt en de onderhoudswerkplaats op een totaal terrein van meer dan 5 hectare. het project is in 2022 opgeleverd.

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft het hoofdkantoor en twee werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Na twee jaar van voorbereiding is in september 2020 gestart met de bouw. We hebben voor Van Berkel de bouwregie gevoerd over alle disciplines, tevens ook de brandveiligheidsadvisering verzorgt.

Bouwbedrijf Peters en Staalbouw Hendriks zorgde voor de vakkundige uitvoering. Acuro regisseerde het bouwproces van A tot Z.

Brandveiligheidsadvies voor uitbreiding Chugoku Paints

Chugoku Paints BV is een van oorsprong Japans bedrijf dat innovatieve coating technologieën produceert en levert. Hun producten worden gebruikt voor de maritieme, protectieve en jacht sector. Ze hebben onlangs flink geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit en laboratorium in Nederland. Het uitgangspunt bij het ontwerp hiervan was om zo verantwoord mogelijk coatings te produceren met de nieuwste technologieën.

Voor deze nieuwe productielocatie zijn wij ingezet voor het brandveiligheidsadvies. De producten van Chugoku zijn risicovol als het gaat om brandveiligheid, dus een gedegen advies is vereist. We hebben nieuwe uitgangspuntendocumenten opgesteld en oude uitgangspuntendocumenten herzien. Voor het ‘warehouse’ en de ‘fabriek’ zijn blusgasinstallaties geadviseerd en voor het tankenpark de ontwerpcriteria van de blusschuiminstallatie (Compressed Air Foam System).

Chugoku Paints BV is al jarenlang een opdrachtgever van Acuro. We zijn dan ook erg blij hen weer te hebben kunnen voorzien in het brandveiligheidsadvies.

Uitbreiding Basisschool Maria ter Heide

Realisatie:
Op donderdag 9 februari 2023 werd het nieuwe, verbouwde deel van de Maria ter Heide school heropend. Na een verbouwing van ongeveer een half jaar waarin 200 m2 extra ruimte is gecreëerd, kon de school eindelijk gebruik maken van de nieuw aangebouwde delen.

Acuro heeft in dit project opdrachtgever Verdi onderwijs ondersteund in de bouwregie en realisatie van twee nieuwe lokalen, een directiekantoor en de uitbreiding van de teamkamer. Door deze verbouwing zijn er in het bestaande deel twee ruimtes vrijgekomen die nu kunnen worden gebruikt als leerruimte voor de leerlingen.

Dankzij de inspanning van alle betrokken partijen heeft men er voor kunnen zorgen dat de leerlingen tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder hebben ondervonden van het bouwproject.

De school werd feestelijk heropend door een leerling, een juffrouw en een wethouder die op 9 februari samen het lintje mochten doorknippen.

Update:

Op 10 oktober mochten verschillende leerlingen van de Maria ter Heide school helpen bij het leggen van de eerste steen. De school is na haar zes jarige bestaan al toe aan verschillende uitbereidingen om de leerlingen rustige werkplekken aan te kunnen bieden.

De school begon dit jaar dan ook met het motto: ‘We dragen allemaal een steentje bij aan een fijn schooljaar!”

Lees het volledige artikel van de Stadskrant Veghel hier

1 Oktober:

“Door de sterke aanwas van nieuwe leerlingen is basisschool Maria ter Heide in Mariaheide toe aan meer ruimte. Met deze behoefte is er een plan ontwikkeld waarbij de leerlingen naar school kunnen blijven gaan, terwijl de werkzaamheden kunnen worden gestart. Wij hebben in opdracht van Verdi al meerdere mooie werken mogen realiseren en zijn daarom ook trots om deze samenwerking weer te versterken.”

Naast de gerealiseerde nieuwbouwprojecten, van basisschool de Vijfmaster (Veghel) en toentertijd de nieuwbouw van de Maria ter Heideschool (Mariaheide), zijn wij op dit moment bezig met de nieuwbouwplannen voor Basisschool de Bunders (Veghel) en Basisschool De Kienehoef (Sint-Oedenrode).

In Mariaheide zullen wij met Koppen Bouw en onderhoud, Rooijakkers installatietechnieken en Gabriëls elektrotechniek de handen ineenslaan om de uitbreiding te voltooien.

Dit is pas het begin van dit project.
Wil je meer lezen over de voortgang van dit project?
Vergeet ons dan niet te volgen via onze sociale media kanalen en de website.

Oplevering nieuwe locatie van NTS in Nijmegen

Acuro heeft het projectmanagement verzorgd van het volledige traject van idee tot oplevering. Na NTS Combimetaal en NTS Precision, beiden te Eindhoven, is dit het derde project dat wij in samenwerking met meerdere partners voor de NTS Groep gerealiseerd.

De buitenzijde van het pand doet niet vermoeden hoe de binnenzijde eruitziet

Wat het nieuwe kantoor van NTS bijzonder maakt is het contrast tussen de buiten- en binnenzijde. Van buiten oogt het als een enigszins gesloten kantoorpand, vanwege de donkere, strakke vlakken en lamellen waarmee de gevel is bekleed. Deze elementen geven het pand een technische uitstraling, iets dat uitstekend past in de omgeving van de NovioTech Campus. Aan de binnenzijde is het een heel ander beeld. Het interieur heeft juist een open en lichte uitstraling. Vanaf binnen kijk je uit over de omgeving wat een ruimtelijk gevoel geeft.

Een kantoorpand met productiefaciliteiten

Wij hebben zowel het bouwprojectmanagement als het brandveiligheidsadvies verzorgd. Als bouwprojectmanager namen wij hierbij een bijzondere rol in, namelijk de schakel tussen de eigenaar van het pand en NTS als huurder. Omdat het al bekend was dat NTS de gebruiker van het pand zou zijn, hadden zij het voordeel al in de ontwerpfase mee te denken over inrichting, afgestemd op hun gebruikerswensen en behoeften. Aan de buitenzijde oogt het pand als een kantoorpand, toch is een derde hiervan ingedeeld met werkplaatsfaciliteiten en cleanrooms. Hier worden zaken voor de hightech industrie bedacht, ontwikkeld en geproduceerd.

In het nieuwe kantoor in Nijmegen komen de 65 medewerkers van de voormalige vestigingen in Nijmegen, Wijchen en Doetinchem samen onder 1 dak. Het pand biedt ruimte voor 100 werkplekken en heeft daarmee nog een groeipotentieel. Het nieuwe NTS-kantoor is toekomstbestendig, op meerdere fronten!

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met:
Ontwerpend:
2Architecten, SUAR, TTM, Adviesbureau Tielemans

Uitvoerend:
Aannemingsbedrijf Cornelissen, Kuijpers en ClimaTech

Een 10.000 m2 bedrijfspand brandveilig maken en ondertussen de productie laten doorlopen

In 2019 verhuisde Klingele Paper & Packaging Group van hun locatie in Elst naar een groter pand van 10.000 m2 in Nijmegen. Het is een pand uit de jaren 80 en de van het gebouw voldeed niet meer aan de wet- en regelgeving. Willem Lijftogt, Hoofd Administratie, ging op zoek naar deskundige ondersteuning en kwam in contact met Acuro B.V. Zo startte het project om het gebouw weer brandveilig te krijgen en de sprinklerinstallatie te voorzien van een inspectiecertificaat. 

Klingele is een van oorsprong Duits familiebedrijf dat golfkartonnen verpakkingen maakt. Rond 2000 breidde het bedrijf haar marktgebied uit naar de Benelux met de vestiging in Elst. In aanvang fungeerde deze vestiging vooral als lokale tussenpersoon voor de Nederlandse en Belgische markt, waarbij de productie nog altijd in Duitsland plaatsvond. Al snel bleek er behoefte te zijn aan een eigen productiemogelijkheid, met als voordeel om sneller te kunnen leveren. Deze werd gerealiseerd. Vanaf dat moment is de vestiging in Nederland gegroeid en leidde in 2019 tot de verhuizing naar het huidige pand van 10.000 m2 in Nijmegen. Toen Klingele vanuit de Gemeente de eis kreeg om de bestaande sprinklerinstallatie te voorzien van een inspectiecertificaat, wisten zij even niet waar te beginnen.

In de juiste volgorde 

Willem Lijftogt is al 20 jaar werkzaam bij Klingele. In de functie van Hoofd Administratie is hij verantwoordelijk voor de certificeringen van het bedrijf. Hij besloot als eerste contact op te nemen met het bedrijf dat de sprinklerinstallatie al jaren in beheer had, deze adviseerde hem met John van Dinteren van Acuro B.V. in contact te treden voor ondersteuning en begeleiding in dit proces.

Willem: “We zijn een bedrijf dat golfkarton verwerkt, we hebben geen verstand van brandveiligheid en weten niet hoe we aan de eisen van de controlerende instanties kunnen voldoen. Ik trad in contact met John. Het klikte meteen. Met de ervaring en kennis van John haalde we de juiste specialist in huis. Hij gaf handen en voeten aan de oplossing voor ons probleem. Hierdoor wisten we waar we moesten beginnen om uiteindelijk tot een gecertificeerde installatie te komen’’.

De weg naar een certificering 

De eerste stap was om de uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallaties vast te leggen in een uitgangspuntendocument (UPD) en het Programma van Eisen (PvE).

Willem: ‘’We hadden nog geen UPD voor de bestaande sprinklerinstallatie. Dit heeft Acuro voor ons gedaan. Dit hebben we vervolgens ter beoordeling doorgestuurd naar de omgevingsdienst en verzekeringsmaatschappij. Vanaf dit moment heeft Dennis van de Wijgert, brandveiligheidsadviseur bij Acuro, het aanbestedingstraject begeleid om tot de juiste installateur voor de sprinklerinstallatie te komen. Parallel hieraan heeft John bij de omgevingsdienst een fire defending systeem voorgesteld, zodat de productie in deze periode gewoon door kon blijven gaan. Dat was erg belangrijk voor onze bedrijfsvoering”.

“De realisatie van de installatie werd opgesplitst in twee delen van 5.000 m2. Na een inwendige leidinginspectie van het eerste deel kwam naar voren dat we een deel van de oude sprinklerleidingen konden hergebruiken. Dat was goed nieuws en leverde direct een flinke kostenbesparing op. Na oplevering van dit eerste deel pakken we het tweede deel vergelijkbaar aan”.

Met vertrouwen het proces overlaten aan de specialist

Voor Klingele is het brandveilig maken van het enorme bedrijfspand een flink project. De resultaten zijn belangrijk: een brandveilig pand dat voldoet aan alle daaraan te stellen eisen en waar een veilige en goede werkomgeving en productiecapaciteit is gewaarborgd.

Willem: “De ondersteuning vanuit Acuro heeft zich op meerdere fronten doen gelden. Zo hebben zij geholpen om de juiste stappen te nemen naar de verschillende betrokken instanties en de beste oplossing voor te stellen, passend bij het gebouw en ons bedrijf. Dat allemaal terwijl we konden blijven produceren en de fabriek niet stil kwam te liggen. Acuro maakt het proces makkelijker, zijn goed bereikbaar en duidelijk in hun communicatie. Ik weet waar ik aan toe ben en dat ik het werk met vertrouwen kan wegleggen bij de juiste specialist”.