Vier nieuwe afstudeerders gestart

In februari zijn er weer vier nieuwe studenten bij acuro gestart. Mink, Amber, Dennis en Fleur stellen zich voor:

Mink: “Als student Technische Bedrijfskunde loop ik momenteel stage bij acuro, waar ik twee weken geleden ben gestart. Mijn stage richt zich op voorkomen van fouten bij bouwkundige projecten. Hoewel ik een andere studie volg dan mijn mede stagiairs, voel ik me hier direct thuis. Tijdens mijn kennismakingsgesprek werd de open en vriendelijke sfeer binnen acuro meteen duidelijk. Collega’s staan altijd klaar om te helpen en delen graag hun kennis. Ik ben ervan overtuigd dat deze stage niet alleen bijdraagt aan mijn kennis, maar ook een waardevolle en plezierige ervaring zal zijn.”

Amber: “Begin februari ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij acuro.  Ik volg de opleiding integrale veiligheidskunde (IVK) op de Hogeschool Utrecht. Ik ga mij het komende jaar verdiepen in de overstap van regelgericht werken naar risicogericht werken. Wat ik het leukste vind aan acuro is de bedrijfscultuur binnen de organisatie. Iedereen staat open voor een leuk gesprek of een potje pingpong, maar ook voor vragen over je onderzoek. Zo is de afwisseling tussen serieus werken en ontspanning goed. Op kantoor heerst er een professionele maar ook gezellige werksfeer. Ik kijk met veel plezier uit naar aankomend jaar.”

Dennis: “Als student Forensisch Onderzoek aan Saxion in Enschede, sta ik momenteel aan de start van mijn afstudeertraject bij acuro. De focus van mijn onderzoek ligt op het in kaart brengen van ontbrandingsfactoren en het verwachte brandverloop voor de toepassing van zonnepanelen op grote industriële daken en constructies. Wat het extra leuk maakt, is de bedrijfscultuur bij acuro. Hier heerst een ontspannen en open sfeer, waardoor mijn afstudeeravontuur niet alleen leerzaam, maar ook gewoon heel gezellig is.”

Fleur: “Midden februari ben ik aan mijn afstudeerstage bij acuro begonnen. Deze stage is voor de afronding van mijn opleiding Forensisch Onderzoek aan het Saxion te Enschede. Gedurende mijn afstuderen zal ik onderzoek doen naar het PFAS-vrij maken van de leidingen in verschillende blusschuimsystemen. Deze week heb ik al goed de sfeer bij acuro kunnen proeven en dat bevalt erg goed. Iedereen doet zijn/haar eigen dingen, maar toch is iedereen erg betrokken bij elkaars projecten en onderzoeken. Naast het serieuze werk is er gelukkig ook tijd voor hier en daar een luchtig praatje over iets totaal anders dan het werk, of een lekker potje pingpong!”

Wil je ook afstuderen bij Acuro? Neem contact op via info@acuro.nl.

Stadhuistoren Eindhoven

Analyse brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren te Eindhoven

Op verzoek van Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft acuro de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren in Eindhoven beoordeeld. Op basis van een realistisch brandscenario zijn twee verdiepingen van de Stadhuistoren beoordeeld. Als gevolg van deze analyse kon de staalconstructie met beperkte brandwerende voorzieningen worden uitgevoerd. Hierdoor konden er kostenbesparingen en uitvoeringstechnische voordelen behaald worden. Ten slotte hebben wij alle uitgevoerde werkzaamheden aan de staalconstructie beoordeeld in het kader van de geldende brandveiligheidseisen.
Bij de analyse hebben we gebruik gemaakt van het fysisch brandmodel en hebben we een CFast-model (zonemodel) opgezet. Een fysisch brandmodel resulteert in een beter bij het gebruik passend brandverloop dan wanneer de standaard prestatie-eisen uit het Bouwbesluit worden gevolgd.
Dankzij het CFast-model is het mogelijk om de invloed van de brand op de omgeving inzichtelijk te maken. Op basis hiervan is de optredende thermische belasting op de staalconstructie bepaald. Dit houdt in dat de temperaturen waaraan de staalconstructie wordt blootgesteld, worden berekend in een aantal maatgevende brandscenario’s. Deze optredende temperaturen zijn daarna vergeleken met de temperatuur die de staalconstructie maximaal kan verdragen zonder te bezwijken (de kritieke staaltemperatuur). Met deze rekenresultaten is het aannemelijk gemaakt dat de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren gelijkwaardig is aan de standaard eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Bedrijfsverplaatsing NTS Eindhoven

Combimetaal

Bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven heeft acuro samengewerkt met SUAR Eindhoven. De bedrijfsverplaatsing van NTS CombiMetaal vanuit Bergeijk naar de nieuwe campus was één van de te nemen stappen. Het ontwerp van de campus is gemaakt door 2architecten en werd samen met bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro leverde hiervoor de bouwmanagers en voerde de regie.

NTS Campus

NTS heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente eerstelijns toeleverancier voor het ontwikkelen, maken en assembleren van complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers. NTS CAMPUS in Eindhoven biedt een werkplek met een efficiënt bedrijfs- en productieproces en goede algemene faciliteiten voor vergaderen, lunchen, parkeren en ontspannen.

Brandveiligheid

Wij hebben tijdens het ontwerpproces ook geadviseerd over de brandveiligheid van het gebouw. Dit heeft geresulteerd in een rapportage brandveiligheid, inclusief een NEN 6060-rapportage en een PvE voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dankzij de NEN 6060-rapportage was het voor NTS Combimetaal mogelijk om grote bedrijfscompartimenten te realiseren.

NTS Precision

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. De eerste stap van deze campusontwikkeling was de bedrijfsverplaatsing van NTS Precision vanaf de Esp te Eindhoven naar de nieuwe campus. 2architecten heeft het ontwerp gemaakt en samen met Bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro heeft hierbij de bouwmanagers geleverd en de regie gevoerd.

NTS Campus

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. Hier brengt NTS een groot deel van haar activiteiten samen om de synergie van de diverse bedrijfsonderdelen te stimuleren. Verplaatsingen vanuit de Esp in Eindhoven en ook vanuit Bergeijk waren onderdeel van het creëren van de NTS Campus. De eerste projecten vanuit deze campusontwikkeling zijn inmiddels uitgevoerd.

Bouw grootste uitbreiding Attractiepark Toverland

In 2018 werd Attractiepark Toverland anderhalf keer zo groot. Over een oppervlak van zeven hectare werd een nieuw entreegebied en een nieuw themagebied gerealiseerd. In het themagebied staan een tweetal grote attracties centraal: een sensationele Wing Coaster en een magische boatride.
Acuro heeft de voorbereidingsfase en de vergunningaanvraag verzorgd, zodat deze uitbreiding daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kon worden.
Voor meer informatie over deze uitbreiding, kijk op 2018.toverland.com

Acuro heeft het proces- en projectmanagement uitgevoerd voor de uitbreiding van een buitengebied ‘de Magische Vallei’ van attractiepark Toverland. Het buitengebied van circa 4,5 ha omvat verschillende attracties (Djengu River, Dwervelwind, Coco Bolo, Tolly Molly, enz.), veel waterrecreatie en horeca/verkooppunten. Dit gebied is volledig gethematiseerd waardoor er een nieuwe wereld binnen Toverland is ontstaan.

Doorlopend brandveiligheidsadvies voor woningcorporatie Mooiland

Mooiland is een woningcorporatie die ruim 50.000 mensen in 22.000 woningen huisvest, verspreid over Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Om de kwaliteit en veiligheid van de woningen te kunnen waarborgen voorziet acuro deze organisatie van doorlopend brandveiligheidsadvies.

Sinds mei 2021 is acuro betrokken bij het geven van brandveiligheidsadvies bij Mooiland. Doordat we intern zijn opgenomen bij de afdeling Vastgoeddata & Advies zijn we de spin in het web als het gaat om brandveiligheidsadvies. Wij adviseren binnen alle processen. Zo toetsen we rapportages en brandscans van externe partijen en trekken we samen op met gemeente en brandweer tijdens toezicht. Door toezicht te houden op werkzaamheden door andere contractpartijen die belast zijn met onderhoud en beheer van onder andere brandmeldinstallaties, blustoestellen, brandslanghaspels, droge stijgleidingen, bouwkundige brandpreventie en planvorming levert acuro een bijdrage aan de verbetering en instandhouding van de kwaliteit en veiligheid binnen de vastgoedportefeuille van Mooiland.

Gerard Hoffmann werkt vanuit acuro aan dit project. Als externe adviseur veiligheid adviseert hij Mooiland over brandveiligheidsinstallaties, bouwkundige – en organisatorische vraagstukken. Zijn werkdagen worden ingevuld door het inspelen op vragen vanuit de organisatie en bemiddeling tussen overheden, organisaties en bewoners. Doordat vragen zowel vanuit de woningstichting, particuliere bewoners als ook professionele huurders van woningen, woongebouwen, bedrijfs-, maatschappelijk-, en zorgvastgoed komen, is iedere werkdag anders. Vanuit acuro wordt Gerard ondersteund door verschillende collega’s om specialistische vraagstukken op te lossen. Hierdoor kan Mooiland met een breed scala aan diensten ondersteund worden.

Spin in het web
Gerard heeft bij Mooiland een centrale rol in de organisatie. Hij communiceert met alle verschillende partijen en heeft een poortwachtersfunctie als het gaat om brandveiligheid. Zo adviseert hij bij vastgoedprojecten, zoals nieuwbouw en renovaties, over de planvorming en geeft hij ontwerpteams advies met betrekking tot veiligheid en omgevingsrisico’s.
Voor zorgvastgoed werkt hij nauw samen met de zorginstelling als het bijvoorbeeld gaat om eengezinswoningen of woongebouwen voor mensen met een beperking. Deze woningen behoeven soms extra brandveiligheidsmaatregelen zoals brandbestrijdingsmiddelen of brandmeldinstallaties.

Daarnaast hebben we een toezichthoudende taak en vergezellen we brandweer en of gemeente tijdens het toezicht; het kan gebeuren dat een huurder zich onbewust niet aan bepaalde veiligheidsregels houdt. In opdracht van Mooiland neemt Gerard dan de huurder aan de hand om alsnog gezamenlijk tot het gewenste veiligheidsniveau te komen.

Gerard over zijn werk bij Mooiland
‘Het is leuk om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in de leefomgeving van bewoners. Door het contact met alle verschillende actoren, zowel intern als extern, maakt dat ik de doelstellingen van acuro echt praktiseer. Een belangrijke kernwaarde bij acuro is namelijk om met alle partijen te communiceren en samen te werken om tot een wettelijk- en gewenst brandveiligheidsniveau te komen. Dat doe ik bij Mooiland ook. Als deskundige kan ik de vertaalslag maken tussen overheden, als gemeente en brandweer, en de interne organisatie. Dat is van grote meerwaarde om tot het beste resultaat te komen.’

Nieuwbouw voor Vanderlande Industries

Sinds 2014 heeft acuro voor Vanderlande diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd. In veel gevallen waren we betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg van het project. Naast projectmanagement hebben we meermalen ook zorggedragen voor het brandveiligheidsadvies.

Vanderlande is een internationaal opererende onderneming die transportsystemen voor interne logistiek levert. De hoofdvestiging bevindt zich in Veghel.

Vanaf 2014 is acuro al actief voor Vanderlande in Veghel Samen met partijen als Van de Ven, Van Wijnen, Van de Beeten, Hoppenbrouwers Techniek en Van der Horst aannemers en EZ Park realiseerden we onder andere Gebouw 50, verschillende parkeergarages, het bedrijfsrestaurant, de Academy en Gebouw 60.

Gebouw 50

Periode: 2014 – 2016
Voor het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande, Gebouw 50, heeft acuro het ontwerp- en bouwproces begeleid. Dit deden wij vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg van het project. Het nieuwe hoofdgebouw is circa 20.000 m2 groot, verdeeld over 9 bouwlagen en is Breaam Excellent gecertificeerd. Ook hebben wij voor dit gebouw de brandbeveiligingsconcepten opgesteld en uitgewerkt in concrete voorzieningen.

Nieuwbouw en uitbreiding parkeergarages

Periode: 2014 – 2017
Met de komst van Gebouw 50, het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande, vielen er zo’n 200 parkeerplekken weg van het huidige terrein. Hiervoor is in vier maanden tijd een standaard parkeergarage met 576 parkeerplaatsen gerealiseerd (P1).

Na 3 jaar hebben wij de noodzakelijke uitbreiding van deze parkeergarage begeleid, tot circa 1200 parkeerplaatsen. Deze tweede parkeergarage (P2) is in juni 2017 opgeleverd.
De derde parkeergarage (P3) is in 2021 opgeleverd, biedt ruimte aan 381 voertuigen en vormt het sluitstuk tussen de bestaande delen van de parkeergarages. Door middel van rijwegen op de bovenste lagen wordt de verbinding gevormd met de bestaande parkeergarages P1 en P2.

In dit nieuwe gedeelte van de parkeergarage is er geen eerste verdiepingsvloer geplaatst, waardoor er een vrije ruimte beschikbaar was voor het realiseren van een extra bedrijfshal van liefst ca. 4.000 m2 om het productieproces van Vanderlande te optimaliseren.
De bouwlocatie was voorheen een logistieke buitenruimte van de nabijgelegen fabriek. De garage P3 werd tussen twee bestaande fabrieksgebouwen in gebouwd, wat een logistieke uitdaging voor realisatie met zich meebracht. Voor dit gebouw hebben wij eveneens het brandveiligheidsadvies verzorgd. De gehele parkeergarage P3 is voorzien van een sprinklerinstallatie.

De idee- en engineeringfase is in april 2019 gestart. Hierna is de realisatie van de bouw in gang gezet, welke in april 2020 is opgeleverd. Door goed gestroomlijnd projectmanagement en ervaring met dit soort gebouwen hebben wij bijgedragen aan een snelle realisatie van ongeveer één jaar.
De bedrijfshal is inmiddels definitief ingericht door de Vanderlande en in gebruik genomen.

Nieuw bedrijfsrestaurant

Periode: 2014 – 2016
Ook de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsrestaurant van Vanderlande mocht acuro begeleiden: van ontwerpfase, het gehele bouwproces inclusief interieur en tuinontwerp tot en met de aanleg van de tuin. Bovendien hebben we voor het bedrijfsrestaurant de brandveiligheidsconcepten en een advies voor de sprinklerinstallatie geleverd. Het oude bedrijfsrestaurant is volledig gestript en is vervolgens opnieuw opgebouwd en verder uitgebreid met circa 500 m2. De gehele uitstraling, zowel van binnen als van buiten, is vernieuwd.

Platform Innovation Centre

Periode: 2015 – 2016
Acuro is eveneens betrokken geweest bij de bouw van het platform binnen het bestaande Innovation Centre van Vanderlande. Dit platform heeft een oppervlakte van 600 m2, verdeeld over twee verdiepingen. De ruimte is bedoeld om bezoekers, vanuit het nieuwe hoofdgebouw via de sluis, te ontvangen voor een verdere rondleiding door het Innovation Centre. Dit project heeft acuro in samenwerking met Van der Horst Aannemers, Hoppenbrouwers en Kuijpers uitgevoerd.

Academy

Periode: 2016 –2018
In 2016 is gestart met het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw voor de Academy, op het eigen terrein. Ook hier heeft acuro Vanderlande Industries begeleid van initiatieffase tot oplevering. In dit Academy gebouw vinden interne en externe opleidingen van Vanderlande plaats.
Samen met Van der Horst aannemers en Hoppenbrouwers Techniek, is het project Vanderlande Academy opgeleverd. Op woensdag 23 januari 2019 vond de officiële opening plaats.

Modernisatie Gebouw 1

Periode 2018
Om tussentijds meer medewerkers en grote projectteams te kunnen huisvesten heeft acuro de modernisering van het oorspronkelijke hoofdgebouw begeleid. gemoderniseerd zodat dit weer voldeed aan de huidige eisen. Na verbouwing en modernisatie konden hier circa 220 medewerkers gehuisvest worden.

Campusbeveiliging

Periode 2017 – 2019
In dit project heeft acuro Vanderlande begeleid met het verhogen van de safety en security van de Campus. Dit hebben we gedaan door diverse beveiligingsinstallaties aan te laten leggen en de verkeersstroom te verbeteren.
De oorspronkelijke ingang is verplaatst en we creëerden een eenrichtingsweg over het terrein voor automobilisten, waarbij kruising met voetgangers wordt geminimaliseerd. Daarnaast is er een nieuwe passerelle aangelegd die de nieuwbouw Academy verbindt met de overige passerelles op het terrein.
Samen met onze bouwteam-partners Van de Beeten en Hoppenbrouwers Techniek is het project succesvol gerealiseerd.

Gebouw 60

Periode 2019 – 2021
Het meest recente project voor Vanderlande Industries is de ontwikkeling van het nieuwe pand Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte. Rondom en onder het gebouw is een parkeergarage gerealiseerd. Op het dek van deze parkeergarage bevindt zich een prachtige tuin met sportveld en hardloopbaan.
Ook in dit project verzorgde acuro het projectmanagement vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg. Het gebouw is energie- en CO2 neutraal en heeft een BREEAM Outstanding score. Daarnaast is het brandveiligheidsadvies, met een UPD sprinklerinstallatie en een PVE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, door acuro uitgevoerd. Gebouw 60 is in het najaar van 2021 succesvol opgeleverd.

Hoogstapelmagazijn te Veghel

Periode 2021 – 2023
Na de sloop van gebouw 5 en gedeeltelijjk gebouw 1 ontstond de mogelijkheid om de bestaande bedrijfshal uit te breiden met een vol geautomatiseerd warehouse systeem (een hoogbouw pallet systeem, een Adapto shuttle systeem een aantal AGV en conveyor systeem), “Factory warehouse renewal”.

In dit nieuwe warehouse wordt na ontvangst alles volledig automatisch opgeslagen in de “Highbay” en “Adapto”. Tevens gaat dit nieuwe warehouse als showroom functioneren, waar Vanderlande de nieuwste technieken aan haar klanten kan tonen.

Vanuit acuro dragen wij hierbij zorg voor het projectmanagement en brandveiligheidsadvies. Een mooi vervolg op de jarenlange samenwerking tussen beide partijen.

Dortmund Duitsland

Periode 2021 – 2022
Voor de nieuwe huisvesting van Vanderlande Dortmund heeft acuro het bouwmanagement van het gehele inbouwpakket, losse inrichting en restaurant verzorgd. Omdat Vanderlande de eerste huurder werd in dit destijds nog te ontwikkelen pand was er nog voldoende inspraak om er een maatwerk gebouw van te maken. In totaal zijn er circa 330 werkplekken gerealiseerd. Het kantoorgebouw is in juli 2022 in gebruik genomen.

Nieuwbouw Van Berkel Groep

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft haar huidige kantoor en 2 werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Acuro heeft Van Berkel in het ontwerptraject en de realisatie van dit nieuwe hoofdkantoor begeleidt en de onderhoudswerkplaats op een totaal terrein van meer dan 5 hectare. het project is in 2022 opgeleverd.

De Van Berkel Groep uit Schijndel heeft het hoofdkantoor en twee werklocaties samengebracht op een nieuwe locatie op industrieterrein Doornhoek in Veghel. Na twee jaar van voorbereiding is in september 2020 gestart met de bouw. We hebben voor Van Berkel de bouwregie gevoerd over alle disciplines, tevens ook de brandveiligheidsadvisering verzorgt.

Bouwbedrijf Peters en Staalbouw Hendriks zorgde voor de vakkundige uitvoering. Acuro regisseerde het bouwproces van A tot Z.

Nieuwbouw IKC de Bunders officieel ondertekend!

Opdrachtgever, aannemer en installateurs: een driespan dat er samen voor gaat zorgen dat nieuwbouw De Bunders gerealiseerd wordt, startend in de maand mei 2023 en een ingeschatte looptijd tot begin 2024.

Op 16 februari jl. tekende Verdi Onderwijs de realisatieovereenkomsten met de aannemer en installateurs voor de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum De Bunders in Veghel. De bouw van het energie-neutrale gebouw start eind mei 2023. Naast de huisvesting van basisschool De Bunders, biedt het gebouw straks ruimte aan de peuteropvang van Verdi Start en kinder- en buitenschoolse opvang Humankind. Het totale tijdsbestek voor een dergelijk nieuwbouwproces kan soms flink oplopen, de voorbereidingen zijn immers al geruime tijd geleden begonnen. Echter, nu zijn we aangekomen in de fase waarin de start nabij is en alle voorbereidingen en overeenkomsten duidelijk zijn. Dan mag een officieel moment niet ontbreken!
Mark Lepelaars die het complete bouwproces begeleidt heeft er zin in: “Het wordt een prachtig gebouw dat voldoet aan alle eisen. Bouwbedrijf Cornelissen heeft onder meer de nieuwbouw van basisschool de Vijfmaster in Veghel-Zuid naar volle tevredenheid uitgevoerd. Met de firma’s Gabriëls elektrotechniek en installateur Aqualon van Zuthpen hebben we er alle vertrouwen in!”
Paul Meessen, bestuurder van Verdi geeft aan dat het onderwijs op de school de relatie zoekt met het bouwtraject: “Sjoerd Pennings, directeur van De Bunders, gaat samen met zijn team tijdens het hele nieuwbouwtraject educatief inspelen op allerlei aspecten van de bouw. Een mooi voorbeeld daarvan was de sloop van een deel van de oude units aan de Langedonk. Toen werd dat gebruikt om het thema duurzaamheid extra aandacht te geven. In de komende maanden zullen ongetwijfeld meer educatieve, bouw gerelateerde ontwerpen volgen. Iedereen ziet uit naar het nieuwe gebouw!”

Brandveiligheidsadvies voor uitbreiding Chugoku Paints

Chugoku Paints BV is een van oorsprong Japans bedrijf dat innovatieve coating technologieën produceert en levert. Hun producten worden gebruikt voor de maritieme, protectieve en jacht sector. Ze hebben onlangs flink geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit en laboratorium in Nederland. Het uitgangspunt bij het ontwerp hiervan was om zo verantwoord mogelijk coatings te produceren met de nieuwste technologieën.

Voor deze nieuwe productielocatie zijn wij ingezet voor het brandveiligheidsadvies. De producten van Chugoku zijn risicovol als het gaat om brandveiligheid, dus een gedegen advies is vereist. We hebben nieuwe uitgangspuntendocumenten opgesteld en oude uitgangspuntendocumenten herzien. Voor het ‘warehouse’ en de ‘fabriek’ zijn blusgasinstallaties geadviseerd en voor het tankenpark de ontwerpcriteria van de blusschuiminstallatie (Compressed Air Foam System).

Chugoku Paints BV is al jarenlang een opdrachtgever van Acuro. We zijn dan ook erg blij hen weer te hebben kunnen voorzien in het brandveiligheidsadvies.