Brandveiligheidsadvies voor uitbreiding Chugoku Paints

Chugoku Paints BV is een van oorsprong Japans bedrijf dat innovatieve coating technologieën produceert en levert. Hun producten worden gebruikt voor de maritieme, protectieve en jacht sector. Ze hebben onlangs flink geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit en laboratorium in Nederland. Het uitgangspunt bij het ontwerp hiervan was om zo verantwoord mogelijk coatings te produceren met de nieuwste technologieën.

Voor deze nieuwe productielocatie zijn wij ingezet voor het brandveiligheidsadvies. De producten van Chugoku zijn risicovol als het gaat om brandveiligheid, dus een gedegen advies is vereist. We hebben nieuwe uitgangspuntendocumenten opgesteld en oude uitgangspuntendocumenten herzien. Voor het ‘warehouse’ en de ‘fabriek’ zijn blusgasinstallaties geadviseerd en voor het tankenpark de ontwerpcriteria van de blusschuiminstallatie (Compressed Air Foam System).

Chugoku Paints BV is al jarenlang een opdrachtgever van Acuro. We zijn dan ook erg blij hen weer te hebben kunnen voorzien in het brandveiligheidsadvies.

Brandveiligheidsadvies Huygensgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Brandveiligheidsadvies Huygensgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Het Huygensgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Technisch dienstverlener Croonwolter & Dros heeft ons gevraagd hen te ondersteunen met advies met betrekking tot de sprinkler-, brandmeld-, ontruimingsalarm- en rookbeheersingsinstallatie in het pand. De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden grotendeels vernieuwd. Voor die werkzaamheden en voor de bestaande sprinkler- en rookbeheersingsinstallatie hebben wij de uitgangspunten geformuleerd. De functionaliteit van de rookbeheersingsinstallatie is onderzocht middels CFD-simulaties.

Het resultaat is een uitgangspuntendocument (UPD) waarin de ontwerpuitgangspunten van de brandbeveiligingsinstallaties zijn vastgelegd. Het UPD vormt ook de basis voor de realisatie van nieuwe installatiedelen, beheer en onderhoud en certificering van de installaties.

Daarnaast hebben we de ontruiming van het pand beoordeeld. We onderzochten of de vluchtroutes in het gebouw voldoende capaciteit hebben in het geval van een calamiteit (zoals brand).

Gepland staat om nog een beoordeling van de bouwkundige brandveiligheid uit te voeren.

CFD Simulatie

MC Slotervaart

MC Slotervaart

Wij zijn sinds 2011 de huisadviseur voor brandveiligheid van het MC Slotervaart. Waar we destijds begonnen met het verhelpen van een brandcompartimenteringsprobleem met betrekking tot de liften, hebben we vandaag de dag een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) voor het MC Slotervaart opgesteld dat op dit moment wordt uitgerold.

In het IPB is een brandbeveiligingsconcept uitgewerkt waarin de toepassing van een automatische sprinklerinstallatie de hoofdrol speelt. Dankzij deze installatie wordt een slimmere brandcompartimentering en hoog brandveiligheidsniveau gerealiseerd.

Op dit moment wordt planmatig invulling gegeven aan het IPB. Wij spelen daarbij de volgende rol:

  • Het verzorgen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, inclusief onderbouwing gelijkwaardige veiligheid.
  • De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen uitgewerkt tot een bestek.
  • Een basisontwerp/uitgangspuntendocument (UPD) en bestek voor de sprinklerinstallatie uitgewerkt.
  • De prijsvorming georganiseerd.
  • Projectadviseur tijdens de realisatiefase

Naast de opdrachten voor het MC Slotervaart hebben we inmiddels ook brandveiligheidsadvies uitgebracht voor de vestigingen MC Lelystad en MC Emmeloord.

Succesvolle metamorfose NATO Industrieel Complex in Brunssum

Sinds 2014 zijn wij betrokken bij de geplande verhuizing van de USAG-basis van Schinnen naar Brunssum.

Een gedeelte van het NATO Industrieel Complex (NIC) in Brunssum onderging een metamorfose. In opdracht van Defensie zijn overtollige infra gesloopt, bestaande gebouwen gerenoveerd en nieuwbouw ontwikkeld. Het voormalige opslagterrein voor Amerikaans defensiematerieel is hiermee gereedgemaakt voor de komst van United States Army Garrison (USAG). USAG ondersteunt via deze locatie personeel van het Amerikaanse leger, gestationeerd in Noord-Europa, met huisvesting, eigen winkels en mogelijkheden voor sport, recreatie en studie.

Voor een aantal panden hebben wij het projectmanagement verzorgd, van schetsontwerp tot en met de aanbesteding en voor het hoofdkantoor ook de daarop volgende uitvoering. Daarnaast hebben we het integrale brandveiligheidsplan geleverd met UPD’s sprinkler en PVE’s voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Alle gebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie en op het terrein is nu een centrale watervoorziening aanwezig.

Een van de meeste uitdagende onderdelen binnen dit project was om de Amerikaanse wet- en regelgeving af te stemmen op die van Nederland.

Vanderlande Gebouw 60

Wij voeren voor Vanderlande het projectmanagement uit van de ontwikkeling van het nieuwe kantoor Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte. Tegen het gebouw komt een parkeergarage met on top een mooie tuin.

Wij begeleiden dit project vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg. Het gebouw wordt energie- en CO2 neutraal en heeft een BREEAM Outstanding ambitie. Ook het brandveiligheidsadvies met een UPD sprinklerinstallatie en een PVE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, wordt door ons uitgevoerd.