Vier nieuwe afstudeerders gestart

In februari zijn er weer vier nieuwe studenten bij acuro gestart. Mink, Amber, Dennis en Fleur stellen zich voor:

Mink: “Als student Technische Bedrijfskunde loop ik momenteel stage bij acuro, waar ik twee weken geleden ben gestart. Mijn stage richt zich op voorkomen van fouten bij bouwkundige projecten. Hoewel ik een andere studie volg dan mijn mede stagiairs, voel ik me hier direct thuis. Tijdens mijn kennismakingsgesprek werd de open en vriendelijke sfeer binnen acuro meteen duidelijk. Collega’s staan altijd klaar om te helpen en delen graag hun kennis. Ik ben ervan overtuigd dat deze stage niet alleen bijdraagt aan mijn kennis, maar ook een waardevolle en plezierige ervaring zal zijn.”

Amber: “Begin februari ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij acuro.  Ik volg de opleiding integrale veiligheidskunde (IVK) op de Hogeschool Utrecht. Ik ga mij het komende jaar verdiepen in de overstap van regelgericht werken naar risicogericht werken. Wat ik het leukste vind aan acuro is de bedrijfscultuur binnen de organisatie. Iedereen staat open voor een leuk gesprek of een potje pingpong, maar ook voor vragen over je onderzoek. Zo is de afwisseling tussen serieus werken en ontspanning goed. Op kantoor heerst er een professionele maar ook gezellige werksfeer. Ik kijk met veel plezier uit naar aankomend jaar.”

Dennis: “Als student Forensisch Onderzoek aan Saxion in Enschede, sta ik momenteel aan de start van mijn afstudeertraject bij acuro. De focus van mijn onderzoek ligt op het in kaart brengen van ontbrandingsfactoren en het verwachte brandverloop voor de toepassing van zonnepanelen op grote industriële daken en constructies. Wat het extra leuk maakt, is de bedrijfscultuur bij acuro. Hier heerst een ontspannen en open sfeer, waardoor mijn afstudeeravontuur niet alleen leerzaam, maar ook gewoon heel gezellig is.”

Fleur: “Midden februari ben ik aan mijn afstudeerstage bij acuro begonnen. Deze stage is voor de afronding van mijn opleiding Forensisch Onderzoek aan het Saxion te Enschede. Gedurende mijn afstuderen zal ik onderzoek doen naar het PFAS-vrij maken van de leidingen in verschillende blusschuimsystemen. Deze week heb ik al goed de sfeer bij acuro kunnen proeven en dat bevalt erg goed. Iedereen doet zijn/haar eigen dingen, maar toch is iedereen erg betrokken bij elkaars projecten en onderzoeken. Naast het serieuze werk is er gelukkig ook tijd voor hier en daar een luchtig praatje over iets totaal anders dan het werk, of een lekker potje pingpong!”

Wil je ook afstuderen bij Acuro? Neem contact op via info@acuro.nl.

Stadhuistoren Eindhoven

Analyse brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren te Eindhoven

Op verzoek van Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft acuro de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren in Eindhoven beoordeeld. Op basis van een realistisch brandscenario zijn twee verdiepingen van de Stadhuistoren beoordeeld. Als gevolg van deze analyse kon de staalconstructie met beperkte brandwerende voorzieningen worden uitgevoerd. Hierdoor konden er kostenbesparingen en uitvoeringstechnische voordelen behaald worden. Ten slotte hebben wij alle uitgevoerde werkzaamheden aan de staalconstructie beoordeeld in het kader van de geldende brandveiligheidseisen.
Bij de analyse hebben we gebruik gemaakt van het fysisch brandmodel en hebben we een CFast-model (zonemodel) opgezet. Een fysisch brandmodel resulteert in een beter bij het gebruik passend brandverloop dan wanneer de standaard prestatie-eisen uit het Bouwbesluit worden gevolgd.
Dankzij het CFast-model is het mogelijk om de invloed van de brand op de omgeving inzichtelijk te maken. Op basis hiervan is de optredende thermische belasting op de staalconstructie bepaald. Dit houdt in dat de temperaturen waaraan de staalconstructie wordt blootgesteld, worden berekend in een aantal maatgevende brandscenario’s. Deze optredende temperaturen zijn daarna vergeleken met de temperatuur die de staalconstructie maximaal kan verdragen zonder te bezwijken (de kritieke staaltemperatuur). Met deze rekenresultaten is het aannemelijk gemaakt dat de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren gelijkwaardig is aan de standaard eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Bedrijfsverplaatsing NTS Eindhoven

Combimetaal

Bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven heeft acuro samengewerkt met SUAR Eindhoven. De bedrijfsverplaatsing van NTS CombiMetaal vanuit Bergeijk naar de nieuwe campus was één van de te nemen stappen. Het ontwerp van de campus is gemaakt door 2architecten en werd samen met bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro leverde hiervoor de bouwmanagers en voerde de regie.

NTS Campus

NTS heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente eerstelijns toeleverancier voor het ontwikkelen, maken en assembleren van complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers. NTS CAMPUS in Eindhoven biedt een werkplek met een efficiënt bedrijfs- en productieproces en goede algemene faciliteiten voor vergaderen, lunchen, parkeren en ontspannen.

Brandveiligheid

Wij hebben tijdens het ontwerpproces ook geadviseerd over de brandveiligheid van het gebouw. Dit heeft geresulteerd in een rapportage brandveiligheid, inclusief een NEN 6060-rapportage en een PvE voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dankzij de NEN 6060-rapportage was het voor NTS Combimetaal mogelijk om grote bedrijfscompartimenten te realiseren.

NTS Precision

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. De eerste stap van deze campusontwikkeling was de bedrijfsverplaatsing van NTS Precision vanaf de Esp te Eindhoven naar de nieuwe campus. 2architecten heeft het ontwerp gemaakt en samen met Bouwbedrijf Peter Peters, Thijssen Technisch Management en installateur Kuijpers gerealiseerd. Acuro heeft hierbij de bouwmanagers geleverd en de regie gevoerd.

NTS Campus

In samenwerking met SUAR Eindhoven is acuro betrokken geweest bij de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. Hier brengt NTS een groot deel van haar activiteiten samen om de synergie van de diverse bedrijfsonderdelen te stimuleren. Verplaatsingen vanuit de Esp in Eindhoven en ook vanuit Bergeijk waren onderdeel van het creëren van de NTS Campus. De eerste projecten vanuit deze campusontwikkeling zijn inmiddels uitgevoerd.

Brandveiligheidsadvies voor uitbreiding Chugoku Paints

Chugoku Paints BV is een van oorsprong Japans bedrijf dat innovatieve coating technologieën produceert en levert. Hun producten worden gebruikt voor de maritieme, protectieve en jacht sector. Ze hebben onlangs flink geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit en laboratorium in Nederland. Het uitgangspunt bij het ontwerp hiervan was om zo verantwoord mogelijk coatings te produceren met de nieuwste technologieën.

Voor deze nieuwe productielocatie zijn wij ingezet voor het brandveiligheidsadvies. De producten van Chugoku zijn risicovol als het gaat om brandveiligheid, dus een gedegen advies is vereist. We hebben nieuwe uitgangspuntendocumenten opgesteld en oude uitgangspuntendocumenten herzien. Voor het ‘warehouse’ en de ‘fabriek’ zijn blusgasinstallaties geadviseerd en voor het tankenpark de ontwerpcriteria van de blusschuiminstallatie (Compressed Air Foam System).

Chugoku Paints BV is al jarenlang een opdrachtgever van Acuro. We zijn dan ook erg blij hen weer te hebben kunnen voorzien in het brandveiligheidsadvies.

Brandveiligheidsadvies Huygensgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Brandveiligheidsadvies Huygensgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Het Huygensgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Technisch dienstverlener Croonwolter & Dros heeft ons gevraagd hen te ondersteunen met advies met betrekking tot de sprinkler-, brandmeld-, ontruimingsalarm- en rookbeheersingsinstallatie in het pand. De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden grotendeels vernieuwd. Voor die werkzaamheden en voor de bestaande sprinkler- en rookbeheersingsinstallatie hebben wij de uitgangspunten geformuleerd. De functionaliteit van de rookbeheersingsinstallatie is onderzocht middels CFD-simulaties.

Het resultaat is een uitgangspuntendocument (UPD) waarin de ontwerpuitgangspunten van de brandbeveiligingsinstallaties zijn vastgelegd. Het UPD vormt ook de basis voor de realisatie van nieuwe installatiedelen, beheer en onderhoud en certificering van de installaties.

Daarnaast hebben we de ontruiming van het pand beoordeeld. We onderzochten of de vluchtroutes in het gebouw voldoende capaciteit hebben in het geval van een calamiteit (zoals brand).

Gepland staat om nog een beoordeling van de bouwkundige brandveiligheid uit te voeren.

CFD Simulatie

MC Slotervaart

MC Slotervaart

Wij zijn sinds 2011 de huisadviseur voor brandveiligheid van het MC Slotervaart. Waar we destijds begonnen met het verhelpen van een brandcompartimenteringsprobleem met betrekking tot de liften, hebben we vandaag de dag een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) voor het MC Slotervaart opgesteld dat op dit moment wordt uitgerold.

In het IPB is een brandbeveiligingsconcept uitgewerkt waarin de toepassing van een automatische sprinklerinstallatie de hoofdrol speelt. Dankzij deze installatie wordt een slimmere brandcompartimentering en hoog brandveiligheidsniveau gerealiseerd.

Op dit moment wordt planmatig invulling gegeven aan het IPB. Wij spelen daarbij de volgende rol:

  • Het verzorgen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, inclusief onderbouwing gelijkwaardige veiligheid.
  • De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen uitgewerkt tot een bestek.
  • Een basisontwerp/uitgangspuntendocument (UPD) en bestek voor de sprinklerinstallatie uitgewerkt.
  • De prijsvorming georganiseerd.
  • Projectadviseur tijdens de realisatiefase

Naast de opdrachten voor het MC Slotervaart hebben we inmiddels ook brandveiligheidsadvies uitgebracht voor de vestigingen MC Lelystad en MC Emmeloord.

Succesvolle metamorfose NATO Industrieel Complex in Brunssum

Sinds 2014 zijn wij betrokken bij de geplande verhuizing van de USAG-basis van Schinnen naar Brunssum.

Een gedeelte van het NATO Industrieel Complex (NIC) in Brunssum onderging een metamorfose. In opdracht van Defensie zijn overtollige infra gesloopt, bestaande gebouwen gerenoveerd en nieuwbouw ontwikkeld. Het voormalige opslagterrein voor Amerikaans defensiematerieel is hiermee gereedgemaakt voor de komst van United States Army Garrison (USAG). USAG ondersteunt via deze locatie personeel van het Amerikaanse leger, gestationeerd in Noord-Europa, met huisvesting, eigen winkels en mogelijkheden voor sport, recreatie en studie.

Voor een aantal panden hebben wij het projectmanagement verzorgd, van schetsontwerp tot en met de aanbesteding en voor het hoofdkantoor ook de daarop volgende uitvoering. Daarnaast hebben we het integrale brandveiligheidsplan geleverd met UPD’s sprinkler en PVE’s voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Alle gebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie en op het terrein is nu een centrale watervoorziening aanwezig.

Een van de meeste uitdagende onderdelen binnen dit project was om de Amerikaanse wet- en regelgeving af te stemmen op die van Nederland.

Vanderlande Gebouw 60

Wij voeren voor Vanderlande het projectmanagement uit van de ontwikkeling van het nieuwe kantoor Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte. Tegen het gebouw komt een parkeergarage met on top een mooie tuin.

Wij begeleiden dit project vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg. Het gebouw wordt energie- en CO2 neutraal en heeft een BREEAM Outstanding ambitie. Ook het brandveiligheidsadvies met een UPD sprinklerinstallatie en een PVE Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, wordt door ons uitgevoerd.